Bossen en gronden OCMW Herentals

De dienst patrimonium verzorgt de dossiers van:

  • verhuur van weilanden en gronden
  • verkoop van gronden of eigendommen: hierbij zoekt het OCMW altijd een evenwicht tussen het ondersteunen van onze kwetsbare doelgroep en de financiële consequenties.   Zo werd in het verleden bijvoorbeeld een perceel grond verkocht aan Eigen Haard NV voor de ontwikkeling van hun ADL-cluster, voor assistentie aan personen met een fysieke beperking
  • onderhoud van bossen en weilanden.  De sociale insteek van ons patrimoniumbeheer vinden we ook terug in de keuze om samen te werken met vzw BosKat en BosPad voor de boswerken – de zogenaamde MINA-projecten. 
  • erfpachten van onder andere begijnhofwoningen
  • monumentenzorg.