Over het OCMW

Het Herentalse OCMW is een lokaal bestuur met bijna 300 medewerkers (ondernemingsnummer 0208038769)

Visie en missie

Het OCMW van Herentals garandeert aan elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening die hem/haar in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.  Dit recht situeren we binnen een steeds wijzigende maatschappelijke context en binnen maatschappelijk en financieel verantwoorde grenzen.  Bovendien draagt het OCMW zorg voor zijn historische erfenis door een strategisch patrimoniumbeleid te voeren. Bij de invulling van zijn kernopdrachten richt het OCMW van Herentals zich tot iedereen, met bijzondere aandacht voor de zwakkeren. Het OCMW wil het lokale en regionale welzijns- en gezondheidsbeleid optimaliseren door zich te profileren als motor in deze sectoren. Het OCMW van Herentals stelt zich actief, vernieuwend, preventief en constructief op en tracht zijn opdrachten te vervullen met de meest gepaste technieken, methoden en instrumenten, waarbij een geëngageerde en klantvriendelijke houding van de medewerkers de maatstaf is. Het OCMW streeft naar optimale resultaten via deskundige, betrokken medewerkers die doelgericht kunnen samenwerken binnen een stimulerende werkomgeving. Het OCMW engageert zich om elke vorm van discriminatie te weigeren én te voorkomen, om gelijke kansen voor iedereen te garanderen en om zich ook actief zo te profileren.  De medewerking en inzet van talrijke vrijwilligers biedt een meerwaarde aan onze dienstverlening en wordt dan ook op gepaste wijze gestimuleerd en gehonoreerd. Het OCMW voert een actief open beleid en geeft de burger de kans om deel te nemen aan de besluitvorming.  Deze inspraak wordt mogelijk gemaakt door een ruime interpretatie van de openbaarheid van bestuur en door het voorzien van structurele overlegmomenten voor al wie op persoonlijk of professioneel vlak betrokken is bij onze dienstverlening.

Onze diensten

Het OCMW wordt beheerd door een politiek bestuur dat bestaat uit 11 raadsleden.