OCMW-raad
OCMW

De raad voor maatschappelijke welzijn (OCMW-raad) vergadert elke maand in de raadszaal aan de Nederrij 133/A. De vergaderingen zijn openbaar.

Als u graag de agenda van de openbare zitting van de OCMW-raad vooraf kent, dan kunt u een abonnement nemen via info@ocmwherentals.be.  Een digitaal abonnement is gratis.
Wilt u de agenda per post toegestuurd krijgen, stuur dan een brief naar OCMW Herentals, Nederrij 133a, 2200 Herentals. 

                                                                                   

Reglementen ter kennisgeving van de bevolking

Reglement dienst aangepast vervoer.  Voor meer info over deze dienstverlening neemt u contact met het dienstencentrum.

Nederrij 133/A
2200 Herentals