OCMW-raad
OCMW

De raad voor maatschappelijke welzijn (OCMW-raad) vergadert maandelijks in de raadzaal van het administratief centrum, Augustijnenlaan 30. Als u graag de agenda van de openbare zitting van de OCMW-raad vooraf kent, dan kunt u een abonnement nemen via info@ocmwherentals.be.  Een digitaal abonnement is gratis. 

De volgende zitting is op 23 oktober 2018. Hieronder vindt u de toelichting van de openbare zitting.

Verslagen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn

                                                                                   

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

De OCMW-raad delegeert de beslissingen over individuele hulpverlening aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit comité vergadert tweemaal per maand.

In navolging van art. 91 van het decreet lokaal bestuur vindt u hier de zetelverdeling: 
  • N-VA: 2
  • CD&V: 2
  • Groep van lijsten sp.a, Groen en Stadslijst: 3
  • Vlaams Belang:1
(publicatiedatum: 14 december 2018)
 
Vast Bureau

De OCMW-raad delegeert aan een comité van de voorzitter en 3 raadsleden de beslissingen van dagelijks bestuur.  Dit comité vergadert tweemaal per maand.

Reglementen ter kennisgeving van de bevolking

Reglement klusjesdienst.  Voor meer info over deze dienstverlening neemt u contact met het dienstencentrum.