OCMW-raad
OCMW

De raad voor maatschappelijke welzijn (OCMW-raad) vergadert elke maand in de raadszaal aan de Nederrij 133/A. De vergaderingen zijn openbaar.

Als u graag de agenda van de openbare zitting van de OCMW-raad vooraf kent, dan kunt u een abonnement nemen via info@ocmwherentals.be.  Een digitaal abonnement is gratis.
Wilt u de agenda per post toegestuurd krijgen, stuur dan een brief naar OCMW Herentals, Nederrij 133a, 2200 Herentals. 

                                                                                   

Reglementen ter kennisgeving van de bevolking

Huishoudelijk reglement visvijver Diependaal.

Nederrij 133/A
2200 Herentals