OCMW-raad
OCMW

De raad voor maatschappelijke welzijn (OCMW-raad) vergadert maandelijks in de raadzaal van het administratief centrum, Augustijnenlaan 30.

Als u graag de agenda van de openbare zitting van de OCMW-raad vooraf kent, dan kunt u een abonnement nemen via info@ocmwherentals.be.  Een digitaal abonnement is gratis. 

De volgende zitting is op 25 september 2018. Hieronder vindt u de toelichting van deze zitting.

                                                                                   

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

De OCMW-raad delegeert aan een comité van de voorzitter en 5 raadsleden de beslissingen over individuele hulpverlening.  Dit comité vergadert tweemaal per maand.

Vast Bureau

De OCMW-raad delegeert aan een comité van de voorzitter en 3 raadsleden de beslissingen van dagelijks bestuur.  Dit comité vergadert tweemaal per maand.

Reglementen ter kennisgeving van de bevolking

Reglement klusjesdienst.  Voor meer info over deze dienstverlening neemt u contact met het dienstencentrum.