Oproep kunstenaars

Het OCMW heeft in de voorbije jaren 3 grote bouwprojecten gerealiseerd met subsidies van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. De regelgeving van VIPA stelt dat de bouwheer een percentage van de totale bouwkost moet spenderen aan een geïntegreerd kunstwerk. De 3 bouwprojecten waarvoor een kunstwerk moet worden gemaakt, zijn:

  • het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Anna aan de Vorselaarsebaan 1
  • het nieuwe dienstencentrum aan de Augustijnenlaan 26/1
  • het dagverzorgingscentrum/CADO (= collectieve autonome dagopvang) dat in het najaar van 2018 zal worden geopend in een vleugel van het oude woonzorgcentrum Sint-Anna aan de Vorselaarsebaan.

Het OCMW schrijft een overheidsopdracht uit voor de creatie van de 3 kunstwerken en doet een oproep aan kunstenaars om tegen uiterlijk vrijdag 28 september 2018 een voorstel in te dienen. Een jury selecteert per kunstwerk 3 kandidaten die midden oktober worden uitgenodigd voor een toelichting. De geselecteerden krijgen 30 dagen om hun voorstel verder uit te werken indien nodig. Voor dit ontwerp krijgen zij een vergoeding. Begin december 2018 wordt de opdracht toegewezen. Het OCMW wil de drie kunstwerken eind november 2019 inhuldigen.

Bent u geïnteresseerd?

Download hieronder het lastenboek. Bezorg de volledig ingevulde offerte uiterlijk tegen vrijdag 28 september 2018 aan OCMW Herentals, Kris Hermans, Augustijnenlaan 30 in Herentals. U mag uw kandidatuur stellen voor één of meerdere kunstwerken. Vergeet niet om een plaatsbezoek te brengen aan de locatie die u interesseert!