Juridische dienst

De juristen van het OCMW geven gratis juridisch advies, helpen u bij het schrijven van brieven en kunnen u begeleiden bij bepaalde procedures of doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie. U kunt bij hen terecht met vragen over

  • huurcontracten
  • echtscheiding
  • onderhoudsgeld
  • eigendommen
  • erfenis
  • gerechtskosten
  • handelsrecht
  • belastingen
  • ...

De dienst rechtshulp van het Herentalse OCMW is enkel bedoeld voor inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk. Er wordt geen juridisch advies gegeven per mail of telefoon. Iemand vertegenwoordigen voor de rechtbank kan niet.

Zitdagen

De juridische dienst is een dienst van de Intergemeentelijke Samenwerking van OCMW's uit de Midden-Kempen (ISOM).  De jurist houdt spreekuur in verschillende OCMW’s in de regio: