Integrale gezinszorg

Het OCMW van Herentals biedt samen met Thuiszorg Kempen integrale gezinszorg aan. Thuiszorg Kempen is de regionale dienst gezinszorg van Welzijnszorg Kempen.

Wat is dit?

Integrale gezinszorg is belangrijk in de bestrijding van kinderarmoede. Deze dienstverlening is er voor kwetsbare gezinnen met kinderen die al in begeleiding zijn bij de sociale dienst van het OCMW.

Hoe werkt het?

De maatschappelijk werker schat in of het inzetten van een verzorgende een meerwaarde kan betekenen in het proces naar meer zelfredzaamheid. Als dat zo is, dan wordt er een verzorgende toegewezen aan het gezin. Het verzorgend personeel ondersteunt de begeleidingsplannen van de maatschappelijk werker en heeft een belangrijke agogische opdracht.  Dat is een fundamenteel onderscheid met de klassieke gezinszorg, waarbij vooral de bejaarde of het gezin zelf richting geeft aan de dienstverlenende gezinszorg. 

De ondersteuning gebeurt door verzorgenden die in dienst zijn bij Thuiszorg Kempen en die hiervoor extra opgeleid worden. De coördinator van thuiszorg Kempen Herentals is Joyce Hendrickx, joycehendrickx@ocmwherentals.be .