Integrale gezinszorg

Het OCMW van Herentals biedt samen met Thuiszorg Kempen, de regionale dienst gezinszorg van Welzijnszorg Kempen, “integrale gezinszorg” aan. Deze dienstverlening is belangrijk in de bestrijding van kinderarmoede.

De integrale gezinszorg is er voor kwetsbare gezinnen met kinderen.  Het gaat over gezinnen die al in begeleiding zijn bij de sociale dienst van het OCMW.   De maatschappelijk werker schat in of het inzetten van een verzorgende een meerwaarde kan betekenen in het proces naar meer zelfredzaamheid.  Het verzorgend personeel van de dienst integrale gezinszorg ondersteunt de begeleidingsplannen van de maatschappelijk werkers van de sociale dienst en heeft een belangrijke agogische opdracht.  Dat is een fundamenteel onderscheid met de klassieke gezinszorg, waarbij vooral de bejaarde of het gezin zelf richting geeft aan de dienstverlenende gezinszorg. 

De ondersteuning gebeurt door verzorgenden die in dienst zijn bij Thuiszorg Kempen en die hiervoor extra opgeleid worden. 

Coördinator thuiszorg Kempen Herentals: Tina Cox, tinacox@ocmwherentals.be.