Integrale gezinszorg

Het OCMW van Herentals start met “integrale gezinszorg”, een nieuwe dienstverlening in samenwerking met Thuiszorg Kempen, de regionale dienst gezinszorg van Welzijnszorg Kempen.  Met deze nieuwe dienst zet het OCMW weer een belangrijke stap in de bestrijding van kinderarmoede.

De integrale gezinszorg is er voor kwetsbare gezinnen met kinderen.  Het gaat over gezinnen die al in begeleiding zijn bij de sociale dienst van het OCMW.   De maatschappelijk werker schat in of het inzetten van een verzorgende een grote meerwaarde kan betekenen in het proces naar meer zelfredzaamheid.  Het verzorgend personeel van de dienst integrale gezinszorg ondersteunt de begeleidingsplannen van de maatschappelijk werkers van de sociale dienst en heeft een belangrijke agogische opdracht.  Dat is een fundamenteel onderscheid met de klassieke gezinszorg, waarbij vooral de bejaarde of het gezin zelf richting geeft aan de dienstverlenende gezinszorg. 

De ondersteuning gebeurt door verzorgenden die in dienst zijn bij Thuiszorg Kempen en die hiervoor extra opgeleid worden.  Het OCMW bekijkt nog samen met Thuiszorg Kempen of er bijkomend personeel kan worden aangeworven.

Voor meer info: voorzitter Fons Michiels, voorzitter@ocmwherentals.be of coördinator thuiszorg Kempen Herentals: Tina Cox, tinacox@ocmwherentals.be.