Inkomensgarantie

Senioren van 65 jaar of ouder die onvoldoende inkomen hebben, kunnen een inkomensgarantie krijgen.  De IGO wordt automatisch toegekend als je al een pensioenaanvraag hebt ingediend of al een pensioen ontvangt.  Ook wie een tegemoetkoming voor gehandicapten ontvangt, of een leefloon, krijgt de IGO automatisch.

IGO aanvragen

  • ga naar het regionale kantoor van de Rijksdienst voor Pensioenen, Renier Sniedersstraat 4 in Turnhout
  • mail naar turnhout@pensioendienst.fgov.be (rijksregisternummer vermelden!!)
  • bel naar het gratis nummer 1765 (rijksregisternummer bij de hand houden!)
  • kom naar de maandelijkse zitdag van de Rijksdienst voor Pensioenen in het administratief centrum.
  • ook wie jonger is dan 65 en erkend als persoon met een beperking kan een inkomensgarantie aanvragen. Dat doe je bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - www.vpah.be .