Inkomensgarantie

Senioren van 65 jaar of ouder die onvoldoende inkomen hebben, kunnen een inkomensgarantie krijgen.  De IGO wordt automatisch toegekend als je al een pensioenaanvraag hebt ingediend of al een pensioen ontvangt.  Ook wie een tegemoetkoming voor gehandicapten ontvangt, of een leefloon, krijgt de IGO automatisch.

IGO aanvragen

  • maak een afspraak in dienstencentrum Convent2 (klik op de knop en kies voor "pensioen"
  • kom naar de zitdag van de Rijksdienst voor Pensioenen in dienstencentrum Convent2: eerste en derde maandag van de maand van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. Zonder afspraak.