Inkomensgarantie

Procedure

  • senioren van 65 jaar of ouder die onvoldoende inkomen hebben, kunnen een inkomensgarantie krijgen.  De IGO wordt automatisch toegekend als je al een pensioenaanvraag hebt ingediend of al een pensioen ontvangt.  Ook wie een tegemoetkoming voor gehandicapten ontvangt, of een leefloon, krijgt de IGO automatisch.
  • een inkomensgarantie zelf aanvragen, doe je bij de Rijksdienst voor Pensioenen, Sniedersstraat 4 in Turnhout, 014-44 87 70 of info@rvonp.fgov.be of www.onprvp.fgov.be
  • ook wie jonger is dan 65 en erkend als persoon met een beperking kan een inkomensgarantie aanvragen. Dat doe je bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - www.vpah.be .