Huurwaarborg en huurtoelage

Het OCMW kan in bepaalde gevallen tussenkomen in uw huishuur en/of de huurwaarborg voorschieten. Deze hulpverlening is geen automatisch recht.  Uw gezinssituatie, uw inkomen en de huurprijs die u betaalt, zullen eerst worden onderzocht. 

Naar welk OCMW moet u gaan?

U moet uw vraag stellen aan het OCMW van de gemeente waar u op dit moment verblijft, ook als u in Herentals wil komen wonen. 

Procedure

  • Meld u aan bij de sociale dienst van het OCMW
  • Breng de volgende documenten mee: huurcontract, bewijs van inkomen, identiteitskaart
  • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw financiële situatie en uw gezinssituatie en zoekt samen met u naar een haalbare oplossing
  • Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist om al of niet steun te verlenen.

Dit moet u ook weten!

U kunt een eenmalige installatiepremie ontvangen wanneer  u verhuist van een ongeschikte woning naar een betere woning of van een privé huurwoning naar een sociale huurwoning.  Vraag naar de voorwaarden bij het OCMW.

Wonen Vlaanderen kan ook een huursubsidie toekennen. Het is een tijdelijke subsidie tenzij u ouder bent dan 65 jaar.