Huurwaarborg en huurtoelage

Het OCMW kan in bepaalde gevallen tussenkomen in uw huishuur + de huurwaarborg of enkel de huurwaarborg voorschieten. Deze hulpverlening is geen automatisch recht.  Uw gezinssituatie, uw inkomen en de huurprijs die u betaalt, zullen eerst worden onderzocht. 

Naar welk OCMW moet u gaan?

U moet uw vraag stellen aan het OCMW van de gemeente waar u op dit moment verblijft.
Voorbeelden: als u nu in Lier woont en naar Herentals wil verhuizen, dan moet u naar het OCMW van Lier gaan. Als u nu in Herentals woont en naar Lier wil verhuizen, dan moet u naar het OCMW van Herentals.

Procedure

  • Meld u aan bij de sociale dienst van het OCMW
  • Breng de volgende documenten mee: huurcontract, bewijs van inkomen, identiteitskaart
  • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw financiële situatie en uw gezinssituatie en zoekt samen met u naar een haalbare oplossing
  • Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist welke hulp het OCMW kan bieden.

Dit moet u ook weten!

  • U kunt een premie aanvragen wanneer u verhuist van een ongeschikte woning naar een betere woning of van een privé huurwoning naar een sociale huurwoning. Dit wordt de "installatiepremie" genoemd. U kunt die één keer aanvragen. Vraag naar de voorwaarden bij het OCMW.
  • Wonen Vlaanderen kan ook een huursubsidie toekennen. Het is een tijdelijke subsidie tenzij u ouder bent dan 65 jaar.