Huursubsidie

Als je een onaangepaste woning huurt en je verhuist naar een geschikte woning, dan kun je een huursubsidie aanvragen. Het bedrag van de huursubsidie hangt af van je inkomen. Je krijgt deze subsidie tijdelijk tenzij je ouder bent dan 65 en een erkende handicap hebt; dan kan de subsidie levenslang worden toegekend.

Voorwaarden

  • je bent ingeschreven voor een sociale woning
  • je woont in een onbewoonbaar verklaarde woning of kamer
  • of je woont in een overbewoond verklaarde woning
  • of je woont in een ongeschikt verklaarde woning of kamer die op het technisch verslag minstens 50 strafpunten en minstens 2 problemen van categorie III scoort
  • of je woont in onroerend goed dat niet voor bewoning bestemd is, bijvoorbeeld een schuur
  • of je woont in een te kleine woning waar je gedurende minimum 1 jaar woonde
  • of je woont in een camping waar je sinds 1 januari 2001 je hoofdverblijfplaats had
  • of je woont in een private huurwoning en je verhuist naar een woning van een sociaal huurkantoor.

Wie dakloos is en een installatiepremie heeft ontvangen via het OCMW, kan deze subsidie ook aanvragen.

Procedure

  • je vraagt de subsidie aan bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 Antwerpen, tel. 03-224 61 16
  • je kunt de huursubsidie aanvragen maximum 9 maanden voor de verhuis en maximum 9 maanden na de verhuis.