Huurpremie

Als je meer dan 4 jaar ononderbroken bent ingeschreven op een wachtlijst voor een sociale woning, dan kan je een huurpremie krijgen van Vlaanderen.  Normaal gezien krijg je die premie automatisch.  Jouw sociale huisvestingsmaatschappij zorgt hiervoor.

Denk je dat je recht hebt op de premie en heb je nog geen invulformulier ontvangen?  Surf dan naar Vlaanderen is wonen