Gezondheidskosten

Een goede gezondheid kan veel geld kosten. Er zijn heel wat mogelijkheden om deze kosten te drukken of om een deel terugbetaald te krijgen. Vraag bij je ziekenfonds of bij het OCMW na welke mogelijkheden er voor jou zijn. De medewerkers van ons bezoekersproject komen ook bij u thuis om uitleg te geven.

 • Wijkgezondheidscentrum Herentals: in het wijkgezondheidscentrum van Herentals betaal je als patiënt niets voor je consultatie of huisbezoek door onze huisartsen of verpleegkundigen. Het wijkgezondheidscentrum werkt immers op basis van het forfaitair systeem. Dat betekent dat het centrum van het ziekenfonds maandelijks een vast bedrag ontvangt voor elke patiënt die zich er inschrijft.
 • Derde betalerssysteem: je kunt aan je arts(*) vragen om de regeling derde betaler toe te passen.  Dan betaal je bij een bezoek alleen het remgeld. Dat remgeld is 1 euro als je een globaal medisch dossier hebt, anders 1,5 euro.  (*) dit geldt alleen voor huisartsen die geconventioneerd zijn (= volgen akkoord met ziekenfonds)
 • Globaal medisch dossier (GMD): vraag aan je huisarts om een globaal medisch dossier aan te leggen.  Je verbindt je dan om altijd eerst naar die arts te gaan, zodat je medische gegevens gecentraliseerd worden. Daardoor heb je recht op 30 % meer terugbetaling van het ziekenfonds voor een raadpleging bij de huisarts.
 • Geneesmiddelen: witte (generische) geneesmiddelen zijn medicamenten waar het patent van vervallen is. Daardoor zijn ze goedkoper. Deze medicamenten hebben dezelfde kwaliteit als de oorspronkelijke medicamenten.  Vraag er naar bij je apotheker!
 • Maximumfactuur (MAF)
  De maximumfactuur biedt elk gezin de garantie dat er niet meer moet uitgegeven worden aan kosten voor geneeskundige verzorging dan een bepaald maximumbedrag (plafond).
  Als je medische kosten in de loop van het jaar dat maximumbedrag bereiken, krijg je de overige medische kosten volledig terugbetaald door jouw ziekenfonds
  Het maximumbedrag hangt af van je inkomen
  De terugbetaling gebeurt op jaarbasis en wordt automatisch toegepast door jouw ziekenfonds
  Er is een sociale maximumfactuur voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming.  Voor hen is het maximumbedrag 450 euro
  De inkomens-maximumfactuur is voor personen die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.  Voor hen liggen de maximumbedragen tussen 650 en 1.800 euro.
  Voor kinderen en chronisch zieken zijn speciale voorwaarden voorzien.
 • Verhoogde tegemoetkoming: als je gezinsinkomen lager is dan een vastgestelde inkomensgrens, heb je recht op een verhoogde tussenkomst van het ziekenfonds voor gezondheidskosten.
 • Zorgforfait: dit is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronische zieken die een erkenning hebben (forfait B, THAB, E-tarief kiné, minimum aantal dagen in ziekenhuis opgenomen zijn geweest,…). Je moet ook aan een bepaald jaarlijks bedrag komen wat medische kosten betreft. Deze tegemoetkoming wordt automatisch door je ziekenfonds uitgekeerd.
 • Palliatief forfait: is een tegemoetkoming voor personen die in een palliatieve situatie vertoeven. Het gaat om kosten van medicatie, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen die nodig zijn voor de thuiszorg De remgelden van dokter en kinesist worden volledig terugbetaald. Je vraagt dit forfait aan via de huisarts, het ziekenfonds betaalt het uit De tegemoetkoming wordt één maand toegekend met een mogelijke verlenging van een tweede maand.
 • Incontinentiepremie: wie incontinent is, kan van het ziekenfonds jaarlijks een forfaitair bedrag ontvangen om de kosten van het incontinentiemateriaal te drukken
 • Bijzonder solidariteitsfonds van RIZIV: bij bepaalde uitzonderlijke medische kosten, kan dit fonds financiële tussenkomst verlenen bij kosten die niet door het ziekenfonds worden vergoed.
 • Chronische wonden of chronische pijn: voor patiënten met chronische wonden is er een tegemoetkoming in de prijs van actieve verbandmiddelen.  Meer info bij je ziekenfonds. Voor chronische pijnpatiënten is er een tegemoetkoming in de prijs van bepaalde pijnstillers.  Vraag je behandelende arts om een aanvraag in te vullen.
 • Kanker: kankerpatiënten kunnen bij hun eigen ziekenfonds vragen welke extra ondersteuning ze jou kunnen bieden. Zoek op www.kanker.be naar alle hulpverlening en info over kanker en over fondsen.
 • Zorgverzekering / Zorgkas: als je een hoge graad van hulpbehoevendheid hebt, waardoor je afhankelijk bent van hulp van derden, kan je in aanmerking komen voor de premie van de zorgverzekering. Vraag meer uitleg bij jouw zorgkas. Meestal is dit je ziekenfonds of de Vlaamse Zorgkas.