Energie en geld besparen

Een energiezuinige woning is goedkoper om in te wonen. Maar de kosten voor energiebesparende maatregelen kunnen soms hoog oplopen. Dankzij premies en andere voordelen zijn deze maatregelen wel haalbaar.

Premies van de Vlaamse overheid

De Vlaamse renovatiepremie is een belastingvermindering (of een belastingkrediet als u geen belastingen betaalt) van Wonen Vlaanderen. U moet voor minstens 10.000 euro aan werken of energiebesparende maatregelen laten uitvoeren.  Voorbeelden zijn: vervanging van glas en buitenschrijnwerk.

De Vlaamse verbeteringspremie is een financiële tegemoetkoming voor wie zijn woning wil verbeteren of uitbreiden. Het plaatsen van dakisolatie in combinatie met een vernieuwing van het dak en het aanbrengen van gevelisolatie komen in aanmerking.

Premies van Eandis

Bij netbeheerder Eandis kunt u premies aanvragen voor het plaatsen van dak-, vloer- of muurisolatie, hoog rendementsglas en voor het installeren van een warmtepomp of zonneboiler.

Goedkope Energielening Kempen

Voor u een van deze premies of voordelen kunt aanvragen, moet u natuurlijk eerst de factuur kunnen betalen. Daarom kunt u onder bepaalde voorwaarden een energielening van de Vlaamse overheid krijgen. In onze regio staat die bekend onder de naam energieK, de goedkope energielening Kempen.  De aanvraag gebeurt via de IOK.  U kunt een bedrag tot 10.000 euro lenen, dat u terugbetaalt over een periode van vijf jaar. De interest bedraagt 2 procent. Voor mensen met een beperkt inkomen kan de lening zelfs renteloos zijn.  Meer informatie bij Ellen Vanhoudt (tel. 014-57 42 79, ellen.vanhoudt@iok.be, www.iok.be/energiek).

Laat uw huis doorlichten

De Energiesnoeiers van De Kringwinkel Zuiderkempen komen naar u toe en bekijken hoe u uw huis energiezuiniger kunt maken. Vraag een doorlichting aan via 015-23 73 93 of surf naar www.dekringwinkelzuiderkempen.be. Kijk na of de energiescan voor u gratis is op https://www.energiesnoeiers.net/energiescan.html

Extra voordelen voor beschermde afnemers

U bent een beschermde afnemer als u:

  • recht hebt op een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming
  • recht hebt op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een inkomensgarantie (IGO)
  • recht hebt op verhoogde kinderbijslag
  • een leefloon krijgt van het OCMW
  • bent ingeschreven in het vreemdelingenregister, voor onbeperkte tijd in ons land verblijft en steun krijgt van het OCMW.

Als beschermde afnemer:

  • Moet u minder betalen voor gas en elektriciteit. Dit sociaal tarief wordt automatisch toegekend. Als u twijfelt, vraag het dan na bij uw energieleverancier of het OCMW.
  • Hebt u recht op een gratis energiescan (zie hierboven)
  • Hebt u elk jaar recht op een kortingsbon van 150 euro voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine (label AAC of beter) of koelkast (label A+, A++ of A+++).Vraag de kortingsbon aan bij Eandis en geef hem af in de winkel wanneer u het toestel koopt.
  • Hebt u recht op een premie van 800 euro van Eandis als u uw oude verwarmingsketel vervangt door een condensatieketel.
  • Hebt u recht op een premie van de netbeheerder als u investeert in energiebesparende maatregelen voor uw woning.U krijgt zelfs 50 % meer premie dan andere afnemers.