Dementie

Hebt u vragen over dementie? Hebt u behoefte aan een persoonlijk gesprek met iemand die weet waarover hij praat? Maakt u zich ongerust over iemand in uw omgeving? Vermoedt u dat er meer aan de hand is dan vergeetachtigheid? Wilt u info over opvangmogelijkheden voor personen met dementie?

Bel naar het infopunt dementie: 014-28 20 00. Wij ondersteunen u graag en kunnen u in contact stellen met professionele medewerkers die zich hebben gespecialiseerd in de omgang met mensen met dementie. 

Herentals, dementievriendelijke gemeente

Er zijn tal van initiatieven in Herentals voor personen met dementie en hun familieleden en mantelzorgers

  • praatcafé (ondersteuningsgroep) dementie Herentals: in dienstencentrum Convent2 zijn er regelmatig praatcafés voor mantelzorgers, familieleden, scholen en professionelen uit de thuiszorg- en zorgsector. Voor elke bijeenkomst wordt een spreker gevraagd die info geeft over onderwerpen die met dementie te maken hebben. Na de toelichting is er altijd gelegenheid tot vragen stellen. Professionelen kunnen van ons een attest verkrijgen van de vorming.

    De werkgroep dementievriendelijke gemeente organiseert op woensdag 12 december van 18 tot 20 u een infoavond over ‘dagopvang voor personen met dementie en ouderen als belangrijke schakel binnen de thuiszorg’. Jolijn Deceulaer van het thuiszorgcentrum geeft uitleg over de opdracht, de kostprijs en een overzicht van de dagopvangcentra in de regio. Ook de coördinator van dagopvang/CADO Orchidee - Anja Schellens - is aanwezig om geïnteresseerden uitleg te geven

  • familiegroep dementie Herentals: dit is een zelfhulpgroep voor mantelzorgers en familieleden van personen met dementie.

  • EHBD-trolley: de EHBD-trolley is een rugzak die de bibliotheek van Herentals samen met het OCMW heeft samengesteld.  EHBD staat voor Eerste Hulp bij Dementie en dient als een eerste kennismaking met dit thema.  De trolley bundelt een selectie van 10 materialen en wil de zoektocht naar informatie makkelijker maken voor de gebruiker. U kunt de trolley ontlenen zoals een boek
  • fiche vermiste personen: dit is een informatiefiche en checklist waarmee hulpdiensten en mantelzorgers mensen met wegloopgedrag gericht kunnen zoeken
  • kunstproject “ Kunst om niet te vergeten”: dit is een cursus in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten van Herentals, voor personen met dementie samen met een mantelzorger of vrijwilliger. De persoon met dementie kan via zijn kunstwerk in dialoog gaan met zijn omgeving. Met de vrijetijdspas krijgt u korting, vraag na of u hier recht op hebt!
  • meer initiatieven in onze regio: er zijn nog tal van iniatieven voor personen met dementie: praatcafés, dagopvang, dementiehuizen, cursussen, enz.