Dunningswerken in OCMW-bossen in 2018

De dunningswerken in de OCMW-bossen zijn in juli 2018 hervat. Het gaat over bossen gelegen ten noorden van de Meivuurstraat.  De werken kunnen duren tot eind 2018, afhankelijk van de weersomstandigheden. De bomen worden geveld en afgevoerd met zware machines. Dat zal zorgen voor tijdelijke overlast en vervuiling van de toegangswegen. Na de werken moet de aannemer de boswegen fatsoeneren en de toegangswegen borstelen.

Deze werken maken deel uit van het bosbeheersplan dat in 2012 is goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos en dat een looptijd heeft van 20 jaar. Het bosbeheerplan wil de monotone naaldbossen van Herentals omvormen naar gemengde bossen waarin meer loofhout groeit. Dat zorgt voor meer biodiversiteit en deze gemengde bossen hebben minder te lijden onder de snel veranderende milieuomstandigheden. Het OCMW heeft op 23 mei aan de buurtbewoners van de betrokken bosgebieden informatie gegeven over de planning en het verloop van de werken.

Info bij de dienst patrimonium: 014-28 50 50.