Beroep tegen beslissing OCMW

Als u niet akkoord bent met een beslissing van het OCMW, dan kunt in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank (Patersstraat 24, 2300 Turnhout).

U moet dit beroep binnen drie maanden na de beslissing schriftelijk indienen. Als u problemen hebt met het opstellen van een brief, dan kunnen de juristen van het OCMW u hiermee verder helpen.  Zij werken onafhankelijk van het OCMW-bestuur. De kosten van een rechtszaak worden betaald door het OCMW, ook als u verliest. Enkel als u roekeloos naar de rechtbank stapt, moet u zelf betalen.

U mag zichzelf verdedigen voor de Arbeidsrechtbank, maar u kunt zich ook laten verdedigen door een advocaat, een vertegenwoordiger van uw ziekenfonds of van uw vakbond of door een familielid. 
 
Het OCMW moet binnen de 30 dagen na een aanvraag voor sociale hulp een beslissing nemen. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd,  dan kunt u hiertegen ook in beroep gaan.