Wonen voor senioren en minder mobiele personen

Voor senioren, minder mobiele personen en rolstoelgebruikers is het belangrijk dat hun woning is aangepast aan hun situatie.

Advies voor aanpassing woning

Het provinciebestuur Antwerpen kan een premie geven voor gespecialiseerd advies en begeleiding bij de aanpassing van een woning. Afhankelijk van de aard van je vraag en de vereiste aanpassingen, verwijst de provincie je door naar de meest geschikte dienst voor individueel woningadvies. Zij werken hiervoor samen met vzw Landelijke Thuiszorg-woningaanpassing. Je betaalt zelf 87 euro per dossier aan het adviesbureau. De provincie betaalt het resterende bedrag met een maximum van 533 euro voor een advies- of begeleidingsdossier. Als je een premie voor aanpassing van je woning aanvraagt én de Vlaamse renovatiepremie, dan komt de provincie tussen voor maximaal 1.153 euro.

Premie voor aanpassing woning

Dit is een premie voor gezinnen waarvan minstens één gezinslid ouder is dan 65 jaar.  Het moet gaan om aanpassingen die nodig zijn om je woning beter toegankelijk te maken.  Je mag deze premie cumuleren met de Vlaamse Renovatiepremie. Voorbeelden zijn een traplift installeren, deuropeningen verbreden, niveauverschillen wegwerken of sanitair aanpassen.

Vraag alle informatie op vóór je begint met de verbouwingen bij Agentschap Wonen-Vlaanderen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 Antwerpen, tel. 03-224 61 16.

Aangepaste huurwoningen voor minder mobiele personen

  • De Woonbrug (nieuwe naam van fusie tussen NV Eigen Haard en De Heibloem Olen) verhuurt woningen/appartementen voor rolstoelgebruikers en heeft ook aangepaste huizen en appartementen voor ouderen en minder mobiele personen.  Zij werken met een inschrijvingslijst en houden rekening met je inkomen tot 3 jaar voor de aanvraag.
  • OCMW Herentals verhuurt gelijkvloerse woningen voor senioren (let op: ze zijn niet aangepast voor rolstoelgebruikers).  Aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW: 014-24 66 66. Voor deze bejaardenwoningen is er een wachtlijst.

Serviceflats, seniorenflats en assistentiewoningen

In een serviceflat, seniorenflat of assistentiewoning kun je onafhankelijk en zelfstandig wonen, terwijl je toch in een beschermde omgeving woont.  Die omgeving biedt meer veiligheid, er is sociaal contact mogelijk met de andere bewoners en je kunt er gebruik maken van dienstverlening of verzorging.  Deze flats kunnen deel uitmaken van een woonzorgcentrum of dienstencentrum. De flats zelf zijn aangepast aan de behoeften van personen die minder mobiel zijn, soms ook aan rolstoelgebruikers. Serviceflats kun je huren of kopen.  

  • Groep Assistentiewoningen Sint-Anna: de flats bevinden zich in het nieuwe woonzorgcentrum aan de Vorselaarsebaan in Herentals.  Info: 014-24 66 02 of ingegommers@ocmwherentals.be
  • vzw Bremdael, Ernest-Claesstraat 64 in Herentals, tel. 014-22 49 33
  • Noorderhof, Ring 33 in Noorderwijk, tel. 0495/25 95 75.

Voor personen met een beperking

  • nvso Avalon verhuurt en/of verkoopt woongelegenheden voor personen met een verstandelijke, motorische of lichamelijke beperking aan het Stationsplein in Herentals. Tel. 014-71 02 76, christiane.robbroeckx@gmail.com

Zorgwonen

“Zorgwonen” is een oplossing voor zorgbehoevende personen die tijdelijk gaan inwonen bij hun mantelzorger(s). De woning wordt tijdelijk opgedeeld in twee wooneenheden met een verdeling 70 % mantelzorger en 30 % hulpbehoevende. Zorgwonen kan voor 65-plussers of personen met een invaliditeitspercentage + 65 %. Als uw woning moet worden aangepast, dan moet u “zorgwonen” melden aan het stadsbestuur!  Meer info bij de stedelijke dienst omgeving.