Aangepast wonen voor senioren en minder mobiele personen

Voor senioren, minder mobiele personen en rolstoelgebruikers is het belangrijk dat hun woning is aangepast aan hun situatie.

Advies voor aanpassing woning

 • Vraag bij je ziekenfonds of zij je kunnen helpen met ergotherapeutisch advies voor de aanpassing van je woning.
 • Je kunt een provinciale subsidie aanvragen voor “gespecialiseerd advies voor individuele woningaanpassing”.   Een expert komt dan naar je woning kijken en geeft advies over de mogelijkheden.  Jij betaalt 87 euro per advies aan het adviesbureau. De provincie Antwerpen betaalt het resterende bedrag, met een maximum van 533 euro. Deze subsidie moet je aanvragen via de Landelijke Thuiszorg op nummer 016-24 20 68.  www.landelijkethuiszorg.be.

Premie voor aanpassing woning

Dit is een premie voor gezinnen waarvan minstens één gezinslid ouder is dan 65 jaar.  Vraag alle informatie op vóór je begint met de verbouwingen bij Agentschap Wonen-Vlaanderen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 Antwerpen, tel. 03-224 61 16. Meer info op www.wonenvlaanderen.be/premies.  Het moet gaan om aanpassingen die nodig zijn om je woning beter toegankelijk te maken:

 • een traplift installeren
 • deuropeningen verbreden
 • niveauverschillen wegwerken
 • sanitair aanpassen,…

Aangepaste huurwoningen voor minder mobiele personen

 • NV Eigen Haard verhuurt woningen/appartementen voor rolstoelgebruikers en heeft ook aangepaste huizen en appartementen voor ouderen en minder mobiele personen.  Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6 in Herentals. Tel. 014-85 98 00 – www.eigen-haard.be.  Zij werken met een inschrijvingslijst en houden rekening met je inkomen tot 3 jaar voor de aanvraag.
 • OCMW Herentals verhuurt woningen voor senioren.  Het zijn gelijkvloerse woningen, maar ze zijn niet aangepast voor rolstoelgebruikers.  Aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW: 014-24 66 66. Voor deze bejaardenwoningen is er een wachtlijst.

Serviceflats, seniorenflats en assistentiewoningen

In een serviceflat, seniorenflat of assistentiewoning kun je onafhankelijk en zelfstandig wonen, terwijl je toch in een beschermde omgeving woont.  Die omgeving biedt meer veiligheid, er is sociaal contact mogelijk met de andere bewoners en je kunt er gebruik maken van dienstverlening of verzorging.  Deze flats kunnen deel uitmaken van een woonzorgcentrum of dienstencentrum. De flats zelf zijn aangepast aan de behoeften van personen die minder mobiel zijn, soms ook aan rolstoelgebruikers. Serviceflats kun je huren of kopen.  

 • Groep Assistentiewoningen Sint-Anna: de flats bevinden zich in het nieuwe woonzorgcentrum aan de Vorselaarsebaan in Herentals.  Info: 014-24 66 02 of ingegommers@ocmwherentals.be
 • vzw Bremdael, Ernest-Claesstraat 54 in Herentals, tel. 014-22 49 33 – www.bremdael.be
 • Noorderhof, Ring 33 in Noorderwijk, tel. 0495/25.95.75 – www.noorderhof.be

Voor personen met een beperking

 • vso Avalon, Herentalsesteenweg 41A, 2280 Grobbendonk, tel. 014-71 02 76, c.jamin@telenet.be

Zorgwonen

“Zorgwonen” is een oplossing voor zorgbehoevende personen die tijdelijk gaan inwonen bij hun mantelzorger(s).   De woning wordt tijdelijk opgedeeld in twee wooneenheden met een verdeling 70 % mantelzorger en 30 % hulpbehoevende. Zorgwonen kan voor 65-plussers of personen met een invaliditeitspercentage + 65 %. Als uw woning moet worden aangepast, dan moet u “zorgwonen” melden aan het stadsbestuur!  Meer info bij de stedelijke dienst ruimtelijke ordening.