Erfpacht Begijnhofwoningen

Het OCMW van Herentals heeft 12 begijnhofwoningen in erfpacht gegeven en bereidt voor 2018 nog een erfpachtdossier voor. De erfpachten worden altijd toegewezen bij opbod in een openbare zitting.

Heb jij interesse om in het Begijnhof te wonen? Neem contact met de dienst patrimonium: carineennekens@ocmwherentals.be of 014-28 50 50.