Erfpacht Begijnhofwoningen

Begijnhof 16 wordt in het najaar 2018 of begin 2019 in erfpacht gegeven. Het volledige dossier wordt zo snel mogelijk op de website geplaatst. Hieronder vindt u alvast twee documenten met info over deze begijnhofwoning.

De erfpachten worden altijd toegewezen bij opbod in een openbare zitting.

Heb jij interesse om in het Begijnhof te wonen? Neem contact met de dienst patrimonium: carineennekens@ocmwherentals.be of 014-28 50 50.