Financiële hulp

Kom je niet rond met je inkomen? Heb je problemen met het betalen van rekeningen of het aflossen van leningen?  Het OCMW kan helpen.  Een maatschappelijk werker zoekt samen met jou naar een passende en haalbare oplossing. Dat kan financiële steun zijn, maar ook advies, begeleiding, beheer van je budget, enz.  Onze juristen kunnen ook advies geven.

Procedure

LET OP: het OCMW van Herentals is enkel bevoegd voor inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk. 
  • meld je aan bij de sociale dienst van het OCMW van de gemeente waar je woont
  • een maatschappelijk werker doet een financieel onderzoek van je inkomsten en uitgaven
  • de maatschappelijk werker zoekt samen met jou naar een haalbare oplossing
  • de OCMW-raadsleden die deel uitmaken van het bijzonder comité voor de sociale dienst beslissen over de toekenning van financiële steun - dit is dus geen automatisch recht
  • sommige soorten financiële steun moet je terugbetalen, andere niet. Het OCMW baseert zich hiervoor op wetten en reglementen. De maatschappelijk werker zal je op voorhand duidelijk uitleggen hoe dit in elkaar zit.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • rekeninguittreksels, facturen, loonfiches en alle andere documenten die uw financiële situatie verduidelijken.