Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale biedt betaalbaar vervoer voor ouderen, zieken en personen met een handicap.  De chauffeurs zijn vrijwilligers die met hun eigen wagen rijden. Minder mobiele personen die zich verplaatsen in een gewone of elektrische rolstoel, scootmobiel of rollator, kunnen vervoerd worden met de handicar.  Dat is een aangepast busje met een rolstoellift.

Lid worden?

  • Maak een afspraak: 014-28 20 00 of dienstencentrum@ocmwherentals.be
  • Meebrengen: identiteitskaart, bewijs van inkomen en eventueel medische attesten
  • Per jaar betaalt u 10 euro.  Als u aansluit na 30 juni dan betaalt u 5 euro.  Een echtpaar, koppel en wettelijk samenwonenden betalen 15 euro (of 7,5 euro na 30 juni).

Voorwaarden

  • een beperkt inkomen hebben
  • geen eigen vervoer hebben en
  • geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Ritten aanvragen

  • minstens 2 dagen vooraf afspraak maken!
  • bel 014-28 20 00 of kom langs in het dienstencentrum

Kostprijs

  • 0,30 euro per gereden km (minimum 2 euro per rit)
  • kosten van parkeermeter of betaalparking zijn voor de klant