A-Z Index

A

A-Z Index Aanbestedingen Aangepast wonen voor senioren en minder mobiele personen Aangepaste verkeerssituatie Herentals Fietst en Feest 2017 Aangepaste verkeerssituatie tijdens Dag van de Academies Aangepaste verkeerssituatie tijdens kerstshoppen Aangepaste verkeerssituatie tijdens Septemberkermis Aangifte beroepswijziging Aangifte van een overlijden Aangifte van geboorte Aankondiging op digitale infoborden Aanleg Begijnhofpark op schema Aanleg binnengebied Schaliken start met snoeiwerken Aanleg van een broedplaats voor oeverzwaluwen op Addernesten Aanleggen van opritten in de Peerdsbosstraat Aanpassing verkeerslichten Atealaan Aanvraag adreswijziging Aanvraag afschieten van feestvuurwerk Aanvraag afvalkalender Aanvraag attest derving van inkomsten Aanvraag attest van samenstelling gezin Aanvraag baangrachtoverwelving Aanvraag beveiligingsadvies Aanvraag bewijs van leven Aanvraag bewijs van nationaliteit Aanvraag bewijs van woonst Aanvraag bewonerskaart Aanvraag bouwlijn Aanvraag drukwerk Aanvraag evenement Aanvraag evenement Aanvraag evenementcontainers Aanvraag exploitatievergunning horeca Aanvraag feestje in het Netepark Aanvraag fietsgraveren Aanvraag geveltuintje Aanvraag gidsbeurt Aanvraag huisnummerplaatje Aanvraag impulssubsidie brandveiligheid jeugdinfrastructuur Aanvraag inrit Aanvraag instrumentkeuze eerstejaars Aanvraag kampsubsidie Aanvraag kampvervoer Aanvraag nieuwe bewonerskaart Aanvraag nieuwe code Aanvraag openbaarheid van bestuur Aanvraag parkeerkaart personen met een handicap Aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap Aanvraag parkeerverbod Aanvraag plakken van affiches Aanvraag premie mantelzorg Aanvraag premie voor personen met een handicap Aanvraag recreatiesportkoffer Aanvraag renteloze lening jeugdverenigingen Aanvraag rioolaansluiting Aanvraag signalisatievergunning Aanvraag slachtbewijs Aanvraag speelkoffer Aanvraag speelstraat Aanvraag Sportelkaart Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel Aanvraag subsidie culturele evenementen en projecten voor jongeren Aanvraag subsidie groendaken Aanvraag subsidie herbruikbare luiers Aanvraag subsidie hergebruik hemelwater Aanvraag subsidie internationale samenwerking - noordwerking Aanvraag subsidie internationale samenwerking - zuidwerking Aanvraag subsidie jeugdinfrastructuur Aanvraag subsidie nieuwbouw jeugdlokalen Aanvraag subsidie scheiding afval- en regenwater Aanvraag subsidie voor culturele initiatieven Aanvraag subsidie voor jubilerende verenigingen Aanvraag subsidie zwaluwkolonie Aanvraag tot erkenning van de jeugdwerkvorm Aanvraag uittreksel overlijdensakte Aanvraag uittreksel uit echtscheidingsakte Aanvraag uittreksel uit geboorteakte Aanvraag uittreksel uit het strafregister Aanvraag uittreksel uit huwelijksakte Aanvraag vergunning terras of uitstalling Aanvraag verjaardagsfeestje in De Vossenberg Aanvraag volkssportkoffer Aanvraag vormingssubsidie voor jongeren Aanvraag Vrijetijdspas Aanwervingsformulier speelpleinwerkingen Aanwervingsformulier sportkampen en zwemlessen Academie huurt leslokalen in Campus De Vesten Academie zoekt gemachtigde opzichters Actie tegen fietsdiefstal Actie tegen zwerfvuil Actiedag 31 mei: weinig hinder bij stad en OCMW Actiedag tegen woninginbraken Activiteiten Activiteiten dienstencentrum 't Convent Activiteiten in woonzorgcentrum Sint-Anna Adoptie Adoptiepremie Adreswijziging Advertentiewerving in samenwerking met de stad Adviesraden AEEA Afbakening kleinstedelijk gebied Herentals Affiche tegen hondenpoep Affiches voor de plakzuilen binnenbrengen kan ook in De Vossenberg Afscheid nemen Afschieten van feestvuurwerk Afval Afvalarme evenementen Afvalkalender Afvalophaling niet volledig uitgevoerd Allerzielen en Allerheiligen op de begraafplaatsen Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister An evening with Shakespeare Andere dienstverlening in het administratief centrum Apotheek van wacht Aquafit Arbeidskaart Art Center Hugo Voeten Asbest Asfaltwerken Asfaltwerken oprit 20 en 21 van E313 Asielopvang in De Brink Assistentiewoning huren? Assistentiewoningen Sint-Anna te huur Assistentiewoningen te huur Ateliers voor volwassenen Attest samenstelling van het gezin Attest van erfopvolging Attest van immatriculatie Attest van leven Attest van nationaliteit Attest van verblijf en nationaliteit Attest van verblijf voor een huwelijk Attest van volledige adressenhistoriek Attest van wettelijke samenwoning Attest van woonst Autobanden Autodelen Autoluwe dag in basisschool De Wegwijzer AutoMobiel trekt de straat op Avonturenbos in het Begijnhofpark

B

Baangrachtoverwelving Baby op komst? Badminton voor senioren Basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap Bedrijfsomgeving Herentals - Oost Bedrijven Bedrijventerreinen Beeldhouwkunst Begijnhof Begijnhof beheersplan 2017 Begijnhofpark Begraafplaatsen Beheersorgaan cultuurcentrum en bibliotheek Beheersplan voor kasteel Le Paige Bejaardenwoningen te huur Bekendmakingen Belasting op afleveren rijbewijs Belasting op bank- en daarmee gelijkgestelde inrichtingen Belasting op begravingen van niet-inwoners Belasting op drijfkracht van motoren Belasting op het afleveren van administratieve stukken Belasting op het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten Belasting op het opruimen van sluikstorten Belasting op het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches Belasting op inname openbaar domein Belasting op inrichtingen die openblijven na het sluitingsuur Belasting op kermisactiviteiten Belasting op leegstand van gebouwen en woningen Belasting op nachtwinkels Belasting op openluchtrecreatieve terreinen en verblijven Belasting op publiciteitspanelen Belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg Belasting op tweede verblijven Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen Belasting ter verbetering van het milieu ten laste van bedrijven Belasting voor het inzamelen en verwerken van afval via het Diftarsysteem Belasting voor milieuvergunningsaanvragen Belasting voor omgevingsvergunningen Belastingen Belastingvoordeel Belbus Beleidsplannen Belgisch kampioenschap ijshockey Belgische nationaliteit verwerven Belgische saffraan Ben je op zoek naar een toffe vakantiejob? Bereikbaarheid Beroep tegen beslissing OCMW Beroepswijziging Bescherm uzelf als consument Beslissingen van de gemeenteraad Besloten hof Besluiten van het schepencollege Besluiten van het schepencollege voortaan online Beste wensen voor 2016 Beste wensen voor 2016 Bestrijding van bamboe in het begijnhofpark bestuur Bestuursakkoord Betalend parkeren in het centrum Betonwerken in de Meivuurstraat Beveiligingsadvies voor woningen Bevraging speelterreinen Sterrebos en Grebbenbos Bewonerskaart Bezoekersteam Bezorg uw kinderen een leuke krokusvakantie Bibliotheek gesloten op 28 en 29 juli Bijlage 35 verlengen Bijzonder plan van aanleg (BPA) Bin-Z Binnengebied Schaliken Blazersfestival Windkracht 10 Bloemenwedstrijd Blue Assist Blue Bike BlueAssist stelt vragen voor wie het zelf niet kan Boerenkrijgmonument Bommelding Nike Boodschappendienst Boskat werkt mee aan groenonderhoud van de stad Bossen en gronden OCMW Herentals Bouw- en sloopafval Bouwen en verbouwen Bouwlijn uitzetten Bovenpoort Braderij 2017 Brandweer Brug Hezewijk over E313 in Olen vrijdag opnieuw open Brunch buurtvrijwilligers Budgetbeheer en budgetbegeleiding Buitenspeeldag Buitenspeeldag 2017 Buitenspeeldag x 3 Burgemeester zet een Rode Neus op Burgemeestersconvenant Burgerzaken Buurt krijgt blik op toekomst van De Roest Buurtbos in Noorderwijk Buurtinformatienetwerken Buurtvrijwilliger

D

Dag en nacht van de jeugdbeweging 2017 Dag van de Academies Dag van de Academies Dagcentrum Den Brand op bezoek in IJsselstein Dagorde gemeenteraad 6 februari Daguitstappen Dagverzorgingshuizen Dans Dans- en turnshow van Corpus Sanum De bladkorven komen eraan! De jeugddienst verhuist De Laureaat De Lijn De Roest De Roest: van infrastructuur tot natuur De stad zoekt vrijwilligers De vijfde beste gemeente in Vlaanderen om in te wonen De Werkwinkel Debatavond over kernversterking Debatavond ruimtelijke visie Wuytsbergen-Ekelen Decibels Deel uw foto’s van het Netepark en maak kans op een mooie prijs Deelnemen aan Let's do it Belgium Deelnemen aan Wereldtals Dementie Dementie: de "warmste week" Dementie: EHBD-trolley in de bib Denk aan de dresscode Deontologische code van de gemeenteraad Derdewereldraad Derving van inkomsten Detailhandel Deze zomer ga je UiT in Neteland! Diefstalpreventie voor bedrijven Dienst aangepast vervoer Dienst aangepast vervoer Dienst aangepast vervoer (DAV) Dienstencentrum 't Convent Dienstverlening Diftar Digitale nieuwsbrief Digitale Week Digitale week Dine with us Dine with us Documenten Documenten met tag Doe mee aan de grote bewonersbevraging Doe mee met de groepsaankoop muurisolatie Doe mee met het Plantjesweekend van Kom Op Tegen Kanker Doe mee met het Pop Up Art Project! Dokter van wacht Domein Le Paige Donderdag 22 februari: Pianoconcert met pianisten Joost Van Kerkhoven en Peter Verelst. Donkey-Do: Op stap met een ezel Doorgang van Hannekenshoek naar Herenthoutseweg afgesloten Dorpsfeest in Noorderwijk Dresscode Dringend gezocht: lesgever (m/v) voor zwemlessen Dringende herstelling Herenthoutseweg Dringende steun in noodsituaties Dunningswerken Dunningswerken Greesbos Dunningswerken in bossen OCMW

H

Haken met bezemstelen Hakhoutbeheer langs Lierseweg Halloweenwandeling 2017 Hap Festival Zomert Hap Food Truck Festival komt terug naar Herentals Hapkes & Stapkes Hart voor Herentalse Ondernemers Hebt u recht op een verwarmingstoelage? Heiberg - Snepkensvijver Helemaal Herentals Cadeaucheques Hemelbal in Morkhoven Heraanleg Geelseweg Heraanleg Sint-Magdalenastraat Heraanleg van de Hellekens Heraanleg voetpaden Ieperstraat Herbruikbare huisraad Herbruikbare luiers Herdenking Tweede Wereldoorlog Herdenking V-dag Herdenking wapenstilstand Herentals aan de top op vlak van recycleren Herentals Fietst en Feest 2017 Herentals geeft negatief advies voor nieuwe winkels in Shopping Park Olen Herentals Hartveilige stad Herentals is strafste gemeente van de Kempen Herentals leent gipsmodel van Fraikin uit aan Dendermonde Herentals wordt opnieuw Wereldtals Herentals zomert Herentalse Bierfeesten Herentalse Geschiedkundige Kring stelt nieuw jaarboek voor Herentalse Raad voor Personen met een Handicap (HRPH) Herentalse Scouts op bezoek in IJsselstein Herentalse Spiegelfeesten Herfst- en Winterwandelingen Herfstshopping Herinrichting stadsarchief loopt kleine vertraging op Hernummering Hernummering - wat moet ik doen? Herstelling brug aan vistrap Herstelling dak Sint-Bavokerk Herstelling trottoir in Hofkwartier Herstelling van muur en poorten begraafplaats Herverdeling van de bevoegdheden tussen de burgemeester en schepenen Hidrodoe Historische krant online beschikbaar voor iedereen Historische stadswandeling Hittegolf? Keep cool! Hoe bewaar ik mijn computerbestanden? Hoe tevreden bent u over het Netepark? Hoevefeesten in Noorderwijk Hogewegmolen Hout Houtverkoop Agentschap voor Natuur en Bos Huis van het Kind Middenkempen Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Huisnummerplaatje Huldiging kampioenen en verkiezing sportlaureaten Huldiging petanquekampioenen Hulp nodig bij een huurwaarborg? Hulpmiddelen voor thuis Hummeltjeshof Hummeltjeshof telefonisch niet bereikbaar Huur een assistentiewoning Huurpremie Huurwaarborg en huurtoelage Huwelijksaangifte

I

Identiteitsbewijs vreemdeling jonger dan 12 jaar Identiteitskaart (eID) Iedereen moet het weten IJsbaan Ik ben verkocht ik wil een huisbezoek Impulssubsidie brandveiligheid jeugdinfrastructuur In contact met de wet Inbraken in appartementen in het stadscentrum Inburgeringsceremonie Incontinentie Info en contact Infomoment middelbare graad Informatie Informatie verzamelen over het rijke verleden van Morkhoven Informatieavond over restauratie de schuur Informatiefiche De Sjallekes Informatiefiche NoMo Informatievergadering over bedrijfsomgeving Herentals-Oost Infosessie MER afbakening kleinstedelijk gebied Inkom bibliotheek wordt ontmoetingsruimte Inkomensgarantie Inrit aanleggen of verlagen Inschrijven Inschrijven Inschrijven Inschrijven Inschrijven Inschrijven Inschrijven Grabbelpas, sportkampen en zwemlessen Inschrijving aanplantdag buurtbos Noorderwijk Inschrijving bewonersvergadering vrije tijd Inschrijving bloemenwedstrijd milieuadviesraad Inschrijving cursus weerbaarheid Inschrijving curve bowls Inschrijving debatavond Wuytsbergen-Ekelen Inschrijving EU-onderdaan Inschrijving G-sportdag Inschrijving G-sportdag 2017 Inschrijving Halloweenwandeling 2016 Inschrijving Herentals zomert Inschrijving Hummeltjeshof Inschrijving individueel kampioen Inschrijving infosessie reanimatie Inschrijving kampioen in clubverband Inschrijving kermisrommelmarkt Inschrijving kerstmarkt Inschrijving kerstwandeling Inschrijving niet-EU-onderdaan Inschrijving nieuwsbrief Inschrijving nieuwsbrief in orde Inschrijving ondernemersavond Inschrijving ontvangst nieuwe inwoners Inschrijving ontvangst nieuwe ondernemers inschrijving Qi Gong Inschrijving sportverdienste Inschrijving Stappen, Trappen & Shoppen Inschrijving Start to Swim Inschrijving Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Inschrijving tennis voor senioren Inschrijving testmoment zwemlessen Inschrijving Week van de Amateurkunsten Inschrijving Week van de Keigezonde Kempen Inschrijving werkgroepen detailhandel Inschrijving zwemlessen volwassenen Installatiepremie Instrumentenvoorstelling 9 januari Instrumentkeuze eerstejaars Instrumentkeuze eerstejaars Integrale gezinszorg Internationaal rijbewijs Interventie hulpdiensten parcours #HFF2017 IOK verkoopt laatste bouwgronden in Draeybomen Is wit wit? ISOM

N

Naamswijziging Naar sterk ouderschap Nacht van de Duisternis Nationale minuut stilte Natuurwandelingen Natuurwandelingen met een gids Natuurwandelingen voor scholen Neem deel aan de kerstmarkt Netepark werft seizoensarbeiders (m/v) aan Netepark zoekt (weekend)redders Netepark zoekt (weekend)redders Netwerk ligt uit Netwerk ligt uit Newsroom Niet dringend? Bel 1722 bij storm of wateroverlast! Nieuw BIN-nummer Nieuw dak voor basisschool ’t Klavertje Nieuw digitaal loket levert documenten onmiddellijk af Nieuw huisnummer Nieuw voor personen met een handicap Nieuwe glijbaan voor speelterrein Zeven Zillen Nieuwe kerstverlichting in de centrumstraten Nieuwe locatie voor diensten van stad en OCMW Nieuwe openingsuren dienst toerisme en cultuurcentrum Nieuwe openingsuren voor stadsarchief Nieuwe PIN- en PUK-code Nieuwe pompen voor pompstation Noordervaart Nieuwe pompen voor pompstation Pol Heynsstraat Nieuwe samenaankoop groene energie Nieuwe stadsplannen en infogidsen Nieuwe straatvuilbakken en hondenpoepbuizen Nieuwe tijden - Infonamiddag over mobiliteit Nieuwe vacatures bij het stadsbestuur Nieuwe verkeerssituatie in de stationsbuurt Nieuwe wandelbruggen over de Kleine Nete Nieuwe wervingsreserve voor arbeider groen Nieuwe zwemlessen vanaf september Nieuwjaarke Zoete Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws NMBS Nog een laatste keer Houden van Griffelrock Noodoproepsystemen Noodopvang Noorderwijk Alive Noorderwijkse Toneelvrienden treden op in parochiecentrum Nordic Walking Nultolerantie voor verkeersovertredingen

O

Ode aan Lieve Olivia Classic op zondag 26 juni Olympiadelaan afgesloten op 1 november Omgeving Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning uitgesteld tot 1 januari 2018 Omleiding voor asfaltwerken op Herenthoutseweg Onderbreking digitale dienstverlening op woensdag 18 oktober Ondergronds brengen van nutsleidingen Ondergrondse afvalcontainers aan assistentiewoningen Sint-Anna Onderhoud aan spoorwegovergang Lichtaartseweg Onderhoud spoorwegovergang Vossenberg Onderhoud van het wegdek Ondernemersloket Onderwijs Onderzoek Onderzoek Onderzoek naar gebruik van geothermie in het Netepark Online communiceren, hoe doe je dat veilig? Ons bedrijf is triactief Onthaal Onthulling standbeeld Rik Van Looy Ontmoeten en spelen Ontmoetingsfeest Ontmoetingsplaatsen in Herentals Ontmoetingsruimte De Cirkel Ontvangst kampioenenploegen van de Herentalse IJshockeyclub Op naar een ouderenbeleidsplan in Herentals Op zoek naar een woning? Opcentiemen onroerende voorheffing Opcentiemen op de belasting voor bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten Opcentiemen op de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen Opcentiemen personenbelasting Open atelierdagen Open dag van de brandweer Open Monumentendag 2017 Openbaar onderzoek Openbaar onderzoek fietsostrade langs spoorlijn 15 Openbaar onderzoek waterproductiecentrum PIDPA Openbaar onderzoek windturbines Hoevereveld Openbaar onderzoek windturbines Plassendonk Openbaar onderzoek windturbines Plassendonk Openbaar vervoer Openbaarheid van bestuur Opening skateterrein in het stadspark Opening vernieuwde speeltuin Opening vernieuwde speeltuin Netepark Opening vernieuwde visvijver in Diependaal Openingsuren Openingsuren OCMW-diensten Openingsuren tijdens de krokusvakantie Opgelet met misleidende praktijken Oplichters aan het werk Opmeting bruggen over kanaal Herentals-Bocholt Oppas- en gezelschapsdiensten Oprit 22 richting Hasselt is terug open Oproep beheersorgaan cultuurcentrum en bibliotheek Optreden op Summer Kick Off Opvang en speelpunten voor kinderen en peuters Opvoedingsondersteuning Opwaardering van het "grotteke" Opzeg Diftar na verhuis uit Herentals Orgaandonatie Orgel@herentals lid van Herentalse cultuurraad Oud Gasthuis Over het OCMW Overnachten in Herentals Overzicht Overzicht parkeerplaatsen voor personen met een handicap Overzicht vakantiewerkingen 2018

R

RAC Den Hamer Radio Storm Rampenfonds Rampoefening op spoorweg en jaagpad Rap op stap Reanimatietoestel voor Morkhoven Rechtshulp Rechtshulp nodig? Recreatiedomein Recreatiesportkoffer Recyclagepark Recyclagepark en stadsarchief gesloten wegens staking Referentieadres Regenboogvlag Registratie poliovaccinatie Reglement skateterrein stadspark Regularisatie 9bis en 9ter Reis naar Cosne-sur-Loire Reisdocument voor niet-Belgen Reistoelating voor een minderjarige Renteloze lening jeugdverenigingen Replay Festival Replay Festival zeker tot 2019 in het Netepark Reservatie sportcomplex De Vossenberg Restafval Retributie aanmaningen en verwijlintresten Retributie aanplakken van affiches door de stadsdiensten Retributie ambulante handel Retributie begeleide zwemactiviteiten Retributie deelname vrijetijdsinitiatieven Retributie gebruik cultuurcentrum Retributie gebruik elektriciteitskasten en waterverbruik Retributie gebruik koetshuis Retributie gebruik sporthal de Vossenberg Retributie gebruik sporthal Noorderwijk, sporthal Campus De Vesten, sporthal Morkhoven en sporthal kOsh Scheppers Retributie hernieuwing concessie begraafplaats Retributie kinderdagverblijf Hummeltjeshof Retributie op administratieve prestaties Retributie op goederen voor het verwerken van afvalstoffen Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein Retributie parkeren Retributie plaatsrecht openbare markt Retributie receptieve tentoonstellingen Retributie stedelijke academies Retributie ticketverkoop cc ‘t Schaliken Retributie uitlenen materialen bibliotheek Retributie voor het aannemen van afvalstoffen Retributie voor uitleenmateriaal Retributie werken voor derden Retributie zwembaden en recreatiedomein Netepark Retributies Retrothals op zondag 16 juli Rijbewijs Rioleringswerken Lierseweg op 15 en 16 januari Rioleringswerkzaamheden Lierseweg Rioolaansluiting Romance - Hoornrecital Ronde van Noorderwijk Rondes van de Vlaamse Wielerschool Roofing Ruimtelijk structuurplan Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ruimtelijk uitvoeringsplan voor zonevreemde bedrijven goedgekeurd Ruiter- en ponytornooi in Duipt Ruiterpad in bosgebied Teunenberg-Nieuwe Hoeve RUP Dompel RUP Engelse Wijk RUP Hazenpad RUP Recreatiecluster Morkhoven RUP zonevreemde bedrijven RUP zonevreemde recreatie

S

Samenwerkingsakkoord voor heraanleg Klein Gentstraat Schedelhof Scheepvaart verhoogt brug over Albertkanaal Schilderkunst Schilderwerken aan ’t Schaliken en het archief Schoolstraat aan basisschool (W)Onderwijs Schoolvakanties Schrijf in voor de 11.11.11.-brunch Schrijf mee aan het verhaal over de evacuatie van Geluwe en Wervik Scoutsfeesten van De Buecken Seizoensarbeiders Netepark Senior Seniorenfeest op 9 en 10 oktober Seniorenraad Seniorenverenigingen in Herentals Septemberkermis 2017 Servaas Daemsstraat en omgeving Shop in Thals op 1 en 2 april Signalisatievergunning Sint-Waldetrudiskerk Sirenetest Sitemap Skateterrein krijgt huishoudelijk reglement Skateterreinen Slachtbewijs Sluitingsdagen Small Books, Big Drawings Sociaal verhuurkantoor ISOM vzw Sociale bijdrage Diftar Sociale dienst werkt op afspraak Sociale huisvesting Sollicitatietermijn verlengd voor expert omgeving en meewerkend ploegbaas groen Sorteer uw afval Speelbabbels (ontmoeting en info) Speelbus (2018) Speelkoffer Speelpleinwerking De Sjallekes (2018) Speelpleinwerking Diependaal (2018) Speelpleinwerking NoMo (2018) Speelstraat (2018) Speelstraten 2017 Speelterreinen Spel van de Roetaert Spontane sollicitatie Spoorweg onderbroken begin april Spoorwegovergang Belgiëlaan afgesloten Sport Sport Na School Sport Vlaanderen Herentals Sport voor senioren Sportcomplex De Vossenberg Sportelgids Sportelkaart: tienbeurtensportkaart voor 55-plussers Sporten voor senioren Sportgids Sportinfrastructuur Sportkampen Sportmonitoren gezocht Sportraad Sportweek voor mensen met een psychische beperking Stad bespaart op verzekeringskosten na heronderhandelingen Stad brengt senioren op de hoogte van griepcampagne Stad dient dossier wateroverlast in bij Rampenfonds Stad en Rode Kruis verlengen samenwerking Hartveilige stad Stad engageert zich voor Fietspunten Stad geeft schade wateroverlast door aan het Rampenfonds Stad investeert in kerstverlichting Stad koopt nieuwe IBA’s aan Stad koopt twee elektrische bestelwagens Stad neemt maatregelen tegen wateroverlast Stad ondersteunt korfbalfinales Stad ondersteunt middenstand Stad ondersteunt opstart Jeugdcentrum 2200 Stad vraagt uitstel omgevingsvergunning aan Stad wil meer sociale huurwoningen Stad zet heraanleg van de stationsbuurt verder Stad zet in op kernversterking: vergunning voor Action Stadsbestuur kiest voor ethische belegging Stadsbestuur neemt contact op met getroffen familieleden oud-strijders Stadsbestuur steunt Hongersnood 12-12 Stadsbestuur tegen afschaffing buslijn 15b Stadsbestuur werft administratief medewerker aan Stadsdiensten Stadsdiensten gesloten op maandag 14 en dinsdag 15 augustus Stadsdiensten gesloten op maandag 25 december, dinsdag 26 december en maandag 1 januari Stadsdiensten niet telefonisch bereikbaar Stadskrant Stadsontwikkeling Stadswandelingen met een gids Stadswapen Stamboekuittreksel Standplaats op wekelijkse markten Stappen, Trappen & Shoppen 2016 Start Start nieuwe schooljaar Start to Swim Start2Stop helpt u stoppen met roken Startdag Chiro Morkhoven Startvergadering Wereldtals VII Statiekermis in Noorderwijk Stationsbuurt - fase 2 Stedenbouw - Formulier aanvang der werken Stedenbouw - Formulier einde der werken Stedenbouwkundig attest Stedenbouwkundig uittreksel Stedenbouwkundige melding Stedenbouwkundige vergunning Stempelcontrole deeltijds werken Sterrenkijkdagen op het dorpsplein in Morkhoven Sticker geen reclame Stickerverkoop Rode Kruis Storm: stand van zaken Straatfeesten Strijkersdag Strooidienst staat klaar Stroompanne in Herentals Structuurschets Wuytsbergen-Ekelen Structuurschets Wuytsbergen-Ekelen goedgekeurd Subsidie culturele evenementen en projecten voor jongeren Subsidie groendaken Subsidie hergebruik hemelwater Subsidie internationale samenwerking - noordwerking Subsidie internationale samenwerking - zuidwerking Subsidie jeugdinfrastructuur Subsidie kadervorming sportverenigingen Subsidie nieuwbouw jeugdlokalen Subsidie organisatie sportacademie Subsidie scheiding afvalwater en regenwater Subsidie voor huur niet-stedelijke cultuurinfrastructuur Subsidie voor huur niet-stedelijke sportinfrastructuur Subsidie voor jubilerende verenigingen Subsidie voor jubilerende verenigingen Subsidie voor maatschappelijk kwetsbare jongeren Subsidie voor openingsfeest inloopcentrum De Dorpel Subsidie voor sportinfrastructuurwerken Subsidie voor theatergezelschappen Subsidie voor Vocaal Ensemble Markant Subsidie voor zomerbeurs Numismatica Subsidie zwaluwkolonie Subsidies Subsidies voor culturele initiatieven Subsidies voor de reguliere werking van sportverenigingen Subsidies voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven Subsidies voor jeugdwerking sportverenigingen (impulssubsidies) Subsidies voor projecten sportverenigingen Summer Kick Off

V

Vacature voor 2 administratief medewerkers sport, jeugd & internationale samenwerking Vacature voor administratief medewerker cultuur & toerisme Vacature voor een afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking Vacature voor een arbeider logistiek, evenementenbeheer & administratie Vacature voor een arbeider vervoer Vacature voor een beheerder zwembaden & recreatiedomein Netepark Vacature voor een diensthoofd bibliotheek Vacature voor een diensthoofd stedelijke werkplaats Vacature voor een diensthoofd technische dienst Vacature voor een expert mobiliteit Vacature voor een expert sportanimatie Vacature voor een ploegbaas schoonmaak Vacature voor een ploegbaas schoonmaak Vacature voor een ploegbaas schoonmaak Vacature voor een sectormanager stadsontwikkeling Vacature voor een teamleider wegen & technieken gebouwen Vacature voor een technieker elektriciteit Vacature voor een werkvoorbereider gebouwenbeheer Vacature voor expert mobiliteit Vacature voor kassier Netepark (m/v) Vacatures Vacatures voor verpleegkundigen en zorgkundigen Vakantie voor ieders beurs Vakantie! Vaste voeding voor je kindje? Veeprijskamp Veeprijskamp - Inschrijving pony's Veeprijskamp op 5 juni Veiligere schoolomgeving aan De Wegwijzer Veiligheidskoffer Veldloop AC Herentals Verblijfsbelasting Verbod op het niet-noodzakelijk gebruik van drinkwater Verbod op zwaar vrachtverkeer in dorpskernen van Noorderwijk en Morkhoven Verboden toegang Verenigingen Vergunning bio-legkippenstal onder strenge voorwaarden goedgekeurd Verhoogd kruispunt in Noorderwijk Verhoogde tegemoetkoming Verhuring lokalen OCMW Vernieuwing speeltuin Verslag kleiduifschietstand in Duipt Vervoer voor minder mobiele personen Verwaarlozing en verkrotting Verwarmingstoelage Verweerschrift parkeerretributie Video en animatie Vierhonderd overtredingen tijdens verkeersweek Viering 35-jarige jumelageband tussen badmintonclubs uit Herentals en IJsselstein Viering nationale feestdag Viering vijftigjarigen Viering Vlaamse feestdag Vijftig jaar jeugdraad Visvijver Diependaal Vlaamse feestdag 11 juli Voetbalploegen krijgen financiële steun Voetverzorging voor senioren Volkscaféroute Volksraadpleging Volkssportkoffer Voordracht over gezond opvoeden geannuleerd Voorkom vallen Voorkom verdere verspreiding buxusmot Voorlopig rijbewijs Voorontwerp voor Kunstencampus bekend Vormingssubsidie voor jongeren Vragen over dementie? Vragenlijst onderzoek communicatie en dienstverlening Vredegerecht Vredesvlag wappert op 21 september aan het administratief centrum Vreemdeling Vriendjesdagen Vrijdag start onderhoud arboretum Le Paige Vrijdagmarkt verhuist van Belgiëlaan naar Grote Markt Vrije grafiek Vrije tijd Vrijetijdspas Vrijwillige chauffeurs gezocht! Vrijwillige lesgever Spaans gezocht Vrijwillige wooncoachen gezocht Vrijwilligers Vroegtijdige zorgplanning Vrouwenkoor Idem Dito lid van de Herentalse cultuurraad Vrouwenraad Vuur- en rookverbod in Herentalse bossen en heiden Vuurwerk op oudejaarsavond

W

Waar is Rik? Waar kan ik PMD-zakken kopen? Waarschuwingskaart 'auto = leeg' Wadi beschermt Kleerroos tegen wateroverlast Wandelen, fietsen, kajakken Wandellus in Noorderwijk Wandelmeedag 2017 Wandelnetwerk Kempense Heuvelrug Wandeloptocht Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst Wapenhandel Peeters Frans krijgt vergunning voor opslagplaats veiligheids- en jachtpatronen Wat doet een OCMW? Wat moet u doen tijdens een crisis? Wat te doen bij overlijden? Wat vindt u van het Netepark? Waterleiding beschadigd Webshop hapert op kortingen voor Herentalsenaren Website even offline Websites stad en cultuurcentrum tijdelijk niet bereikbaar Wedstrijddagen schietstand Frans Peeters Wedstrijden voor paarden en pony’s aan de Heikenstraat Week van de Amateurkunsten 2017 Week van de Fair Trade 2017 Week van de Keigezonde Kempen Week van de Keigezonde Kempen Week van de Valpreventie Weg- en rioleringswerken Lierseweg Wegen en verkeer Wegomleiding door afsluiten Blijdenberg Wegversmalling op Klein Gent weert vrachtverkeer uit landbouwgebied Wegwijs in je gemeente en het onderwijs Wegwijzer: project integratie Weidegrond huren? Welke kerken blijven in Herentals behouden voor de eredienst? Welzijn Werelddag zonder tabak op 31 mei Wereldfilms in Herentals Wereldkalenders voor lagere scholen Wereldtals (2018) Werken aan brug E313 klaar op woensdag 6 september Werken aan het jaagpad Werken in Sint-Anna Werken op afspraak Werken voor sport en jeugd Werkgroep leegstand Werkingssubsidie jeugdwerk Werkingssubsidie socio-culturele verenigingen Werkstraf Werkzaamheden Lierseweg Werving Grabbelpas herfstvakantie Wervingsreserve arbeider reiniging Wervingsreserve logistiek medewerker cultuur Wervingsreserve redder Wervingsreserve voor een theaterassistent Wespenbestrijding Wettelijk samenwonen Wie denkte gij da kik ben? Wielerwedstrijd ’t Scheef Kaderde Wij zoeken een maatschappelijk werker (m/v) Wijkgezondheidscentrum Herentals Wijngaard en Klaterteer blijven volgend schooljaar schoolstraat Willem Vermandere zingt voor het goede doel Wilsverklaring euthanasie Wintercafé in Sint-Anna Wintertips Wonen en leven Wonen in Sint-Anna Woningonderzoek Woningtoezicht Woonwagen Woonzorgcentrum Sint-Anna Woord Woord Word vrijwilliger Word vrijwilliger!