Trajectbegeleiding langdurig werkzoekenden

Personen die langdurig werkzoekende zijn en moeilijk aan een job geraken, kunnen worden begeleid door de intergemeentelijke dienst tewerkstelling van Neteland Zorg en Welzijn.  Een arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De begeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende. Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

  • moet u doorverwezen worden door de sociale dienst van het OCMW
  • moet u behoren tot een specifieke kansengroep: leefloongerechtigde, allochtoon, laaggeschoold of werkzoekende met een arbeidshandicap.

Procedure

Neem altijd eerst contact op met de sociale dienst van het OCMW.  De trajectbegeleiding gebeurt door de intergemeentelijke dienst tewerkstelling van ISOM.

Werken bij stad of OCMW Herentals?

Check onze vacatures of solliciteer spontaan via info@herentals.be of infoocmw@herentals.be.