Aanvraag projectsubsidies

Het stadsbestuur ondersteunt uitzonderlijke en unieke projecten in Herentals. De projecten moeten vernieuwend, socio-cultureel en gemeenschapsvormend zijn, met aandacht voor het overschrijdende karakter en het stimuleren van samenwerking. 
 
Aanvrager
In welke naam vraagt u de subsidie aan? Is dat in naam van een vereniging, geef dan hier de naam van de vereniging. Is dat in naam van een burger, of een groep van burgers, specifieer dan om wie het precies gaat.
Project
Het project moet een duidelijke visie en doelstelling hebben. Het project is uniek en uitzonderlijk. Het project is vernieuwend, socio-cultureel en gemeenschapsvormend. Het project stimuleert samenwerking tussen burgers, verenigingen of groepen. Het project is transversaal, laagdrempelig en heeft aandacht voor inclusief beleid en sociale cohesie. Het project werkt met lokale producten of producenten of fairtradeproducten.
De begroting bevat een reële inschatting van de inkomsten waaronder eventuele inkomprijzen, inkomsten door drank- of etenswarenverkoop of andere subsidiebronnen of sponsoring. De begroting bevat een reële inschatting van de uitgaven.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png txt pdf doc docx odt pptx odp xls xlsx ods.
Beschrijf heel concreet welke ondersteuning u wenst van de stad in het kader van de projectsubsidie. Dit kan bijvoorbeeld gaan om financiële ondersteuning op basis van de begroting, uitleenmaterialen, zaalhuur, gebruik van evenementlocaties, communicatie,... Vergeet niet het evenementenformulier in te vullen mocht uw project het karakter van een evenement hebben: www.herentals.be/evenementenloket.

De aanvrager geeft het stadsbestuur de goedkeuring om de inhoud van het project, samen met de beslissing van de stad, te publiceren op de website of de Stadskrant.