Agentschap Integratie en Inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.

  • Integratie: het AgII ondersteunt lokale besturen, organisaties en burgers in hun integratiewerk, bijvoorbeeld door cijferanalyse, info over taalbeleid, hulp bij werken aan toegankelijkheid en tips rond omgaan met diversiteit.
  • Inburgering: daarnaast organiseert het AgII de Vlaamse inburgeringscursus in Brussel en Vlaanderen (met uitzondering van de steden Antwerpen en Gent). Het programma bestaat onder andere uit een cursus over wonen en werken in België, en info over vrijetijdsbesteding.
  • Nederlands leren en oefenen: ook als je Nederlands wil leren, kan je bij het AgII terecht. Een consulent zoekt samen met jou naar de cursus en de school die het best bij je passen. Hij ondersteunt ook kansen om buiten de school Nederlands te oefenen. Ten slotte kan je een taaltest Nederlands afleggen.
  • Sociaal tolken en vertalen: enerzijds kan je bij het AgII een opleiding volgen tot een erkenning als sociaal tolk. Anderzijds is er ook een dienst die instaat voor sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en Brussel.
  • Juridische dienstverlening: organisaties, voorzieningen en besturen kunnen bij het AgII aankloppen voor informatie over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht. Dat kan voornamelijk via een telefonische helpdesk, vormingen en publicaties.

Het Agentschap heeft een contactpunt in de gebouwen van de sociale dienst in de Nederrij 133b (roodstenen ziekenhuis). Telefoon: 02-701 72 70.