Stad werkt samen met u aan een nieuwe adviesstructuur

Herentals telt momenteel dertien adviesraden. Deze adviesraden geven de stad advies over onder meer cultuur, sport, jeugd, senioren, omgeving en mobiliteit. Het stadsbestuur wil deze werking evalueren. Samen met de huidige adviesraden en andere geïnteresseerden gaat de stad de komende maanden op zoek naar voorstellen en denkrichtingen om tot een hernieuwde, frisse adviesstructuur te komen. De stad wil met deze nieuwe structuur aan de slag vanaf 2020.
 
Terugkoppelmoment
Dinsdag 17 september 2019 om 20 uur - Lakenhal, Grote Markt
 
Tijdens de zomermaanden neemt VormingPlus Kempen de tijd om de resultaten uit de workshop te verwerken. Op dinsdag 17 september is er een terugkoppelmoment met de deelnemers. Er is ruimte voor aanvullingen, reflectie en opmerkingen.
Workshop
Donderdag 13 juni 2019 om 20 uur - Foyer cc 't Schaliken, Grote Markt 35
 
Op 13 juni volgt er een workshop waarbij de deelnemers, onder begeleiding van de experten, voorstellen kunnen formuleren voor de nieuwe adviesstructuur.
 
Inspiratieavond
Donderdag 16 mei 2019 om 20 uur - Zaal 't Hof, Grote Markt 41
 
Om dit overgangstraject te begeleiden doet de stad een beroep op de experten van VormingPlus Kempen. Zij organiseren een inspiratieavond rond advisering en participatie. Iedereen die geïnteresseerd is welkom. Een deskundige spreker geeft u informatie en praktijkvoorbeelden. Na afloop is er een receptie, zodat u nog rustig kunt netwerken. Voor deze infoavond hoeft u zich niet vooraf in te schrijven.