Ouderenbeleidsplan

Herentals en een aantal Kempense gemeenten hebben in 2014 meegewerkt aan een ouderenbehoeftenonderzoek.  Dit onderzoek was in de meerjarenplanning van het Herentalse bestuur opgenomen om zo een ouderenbeleidsplan te kunnen opmaken. Voor de organisatie werd beroep gedaan op de expertise van het team van de VUB onder leiding van professor Dominique Verté.  In het rapport zijn eerst de cijfers van de actuele meting weergegeven, daarna volgt een geografische vergelijking, een benchmarking van provincie Antwerpen en van Vlaanderen.

De Herentalse seniorenraad zette zijn schouders mee onder dit project.  In juni 2014 lanceerden ze in de Stadskrant een oproep voor 50 vrijwillige enquêteurs.  De rekrutering verliep heel vlot en na een opleiding en infosessie konden de 50 vrijwilligers vanaf oktober op pad.  Zij hebben 500 vragenlijsten laten invullen bij Herentalse senioren die uit een steekproef getrokken waren.  Deze steekproef was zo georganiseerd dat er een representatieve vertegenwoordiging was vanuit alle leeftijdsgroepen zodat we een reëel beeld kregen van de noden en behoeften per leeftijdscategorie.  Om de cijfers te vergelijken, werd Herentals ingedeeld in 3 wijken conform de deelgemeenten: wijk Herentals, wijk Noorderwijk en wijk Morkhoven.

Hieronder vindt u de link naar het ouderenbeleidsplan.