Bevraging raadsleden OCMW Herentals

Tijdens de eerste raadszittingen van 2013 hebt u informatie gekregen over de werking van het OCMW. Was u tevreden over de inhoud?
Tijdens de eerste raadszittingen hebt u informatie gekregen over de diensten. Duid aan welke onderdelen u interessant vond.
Raadsleden hebben de gelegenheid om opleidingen te volgen. Bent u hiervan op de hoogte?
Welke opleidingen hebt u gevolgd om de werking van een gemeente/OCMW te leren kennen?
Welke opleidingen had u graag willen volgen voor de uitoefening van uw mandaat, maar hebt u niet gevolgd?
Welke kennis had u graag willen verdiepen als raadslid?
Welke vaardigheden zijn belangrijk om uw mandaat goed te kunnen uitvoeren?
Zijn er thema’s waarover u onvoldoende achtergrondinformatie hebt. Zo ja, probeer aan te geven welke informatie u mist.
Welke ondersteuning hebt u gewaardeerd vanuit de staf van de secretaris?
Welke ondersteuning zou u extra willen vanuit staf van de secretaris/algemeen directeur?