Bevraging raadsleden stad Herentals

Was u aanwezig op de wegwijs-infosessie van de stadsadministratie bij de start van de legislatuur op 11 februari 2013?
Hebt u de wegwijsbrochure gemaakt door het secretariaat nog gebruikt tijdens uw mandaat?
Hebt u de werkbezoeken afgelegd aan de verschillende locatie bij de start van de legislatuur?
Bent u vertrouwd met de aanvraag voor opleidingen voor raadsleden?
Hebt u gebruik gemaakt van het opleidingsbudget dat ter beschikking wordt gesteld voor raadsleden?
Welke opleidingen hebt u gevolgd om de werking van een gemeente/OCMW te leren kennen?
Welke opleidingen had u graag willen volgen voor de uitoefening van uw mandaat, maar hebt u niet gevolgd?
Welke kennis had je graag willen verdiepen als raadslid
Welke vaardigheden zijn belangrijk om uw mandaat goed te kunnen uitvoeren?
Zijn er thema’s van stad of OCMW waarover u onvoldoende achtergrondinformatie hebt. Zo ja, probeer aan te geven welke informatie u mist.
Welke ondersteuning hebt u gewaardeerd vanuit de staf van de secretaris?
Welke ondersteuning zou u extra willen vanuit staf van de secretaris/algemeen directeur?