Openbaar onderzoek waterproductiecentrum PIDPA

Pidpa heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor hernieuwing van de waterwinning te Herentals en een veranderingen op het waterproductiecentrum.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 februari 2018 tot en met 2 maart 2018. Gedurende die periode kunt u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

U kunt het dossier op deze webpagina raadplegen.

Het dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving. Voor inzage van het dossier moet u een afspraak maken. Gelieve  bij  'opmerking'  uitdrukkelijk  het  dossiernummer OMGP/2017/00008 te vermelden.