Openbaar onderzoek windturbines Plassendonk

ENGIE Electrabel heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw windturbinepark in Noorderwijk. Het park situeert zich ten zuiden van de E313 en ten oosten van het industrieterrein Klein Gent.

Het openbaar onderzoek loopt van 22 december 2017 tot en met 21 januari 2018. Gedurende die periode kunt u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

U kunt het dossier op deze webpagina raadplegen.

Het dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving. Voor inzage van het dossier moet u een afspraak maken. Gelieve  bij  'opmerking'  uitdrukkelijk  het  dossiernummer OMGP_20170156 te vermelden.