Groepswerk De Link

Team groepswerk De Link is een enthousiast team van vijf groepswerkers die samen met de collega’s van de sociale dienst van het OCMW werken aan het versterken van onze cliënten.

Wat doen wij?

  • wij geloven in de kracht van elk individu
  • wij helpen jou om je eigen mogelijkheden en talent opnieuw te ontdekken
  • wij leren je budgetteren, slim omgaan met energie, stoppen met roken, enz.

Ons werkterrein

  • vorming en cursussen.  Op 28 maart is er een infosessie over rondkomen met je budget in Ontmoetingsruimte De Cirkel in campus Spiegelfabriek aan de Lierseweg 132 in Herentals.  We starten om 18.30 u en sluiten af rond 18.30 tot 20.30 uur.  Deze infosessie is gratis! Info en inschrijven (voor 24 maart!) bij Lieze Valenberghs, 014-24 66 92 of 0497 24 19 78 of liezevalenberghs@ocmwherentals.be
  • buurt- en jongerenwerking in de wijk Diependaal in Herentals
  • ontmoetingsruimte De Cirkel en de “crea cafés”
  • uitbating van de Kringkruidenier op de Campus Spiegelfabriek
  • computerlokaal ’t Peeseeke.

Dit zijn onze partners

Collega’s van het OCMW- en stadsbestuur, de vele vrijwilligeres die aan onze projecten meewerken, ISOM, Huis van het Kind Middenkempen, vzw De Fakkel en De Dorpel, Vriendengroep Diependaal, CAW De Kempen, BIZ Kempen,..

Contact: delink@ocmwherentals.be of 014-24 66 90