Andere dienstverlening in het administratief centrum

Het stadsbestuur zet zijn deuren open voor diensten aan de bevolking die niet onder de bevoegdheid van de stad vallen. De meeste spreekuren vinden wekelijks of maandelijks plaats in de discrete loketten van het stadsloket (Augustijnenlaan 30).