Nieuwe locatie voor diensten van stad en OCMW

Het samenwerkingstraject tussen stad en OCMW is op 31 mei 2016 een volgende fase ingegaan met de verhuis van twee diensten naar Nederrij 115. 

De stedelijke dienst “welzijn & preventie” en team groepswerk De Link van het OCMW hebben sinds juni hun werkplek hebben in dit grote rijhuis vlak bij het ziekenhuis. Deze teams hebben heel wat raakvlakken in hun opdrachten en zullen in het najaar starten met de voorbereiding van een gemeenschappelijk jaarplan 2017. De ICT’ers van stad en OCMW hebben gezorgd voor de computeraansluitingen, de facilitaire dienst van het OCMW heeft alle lokalen geschilderd en de verhuis zelf zal gebeuren met vereende krachten.De stedelijke collega’s nemen hun intrek op de eerste verdieping.  De groepswerkers palmen de tweede verdieping in. Op  het gelijkvloers is een vergaderruimte tegen de straatkant.  Achteraan zijn nog twee grote vergaderruimtes waar cursussen worden gegeven en waar den Babbelhoek zijn wekelijkse bijeenkomsten organiseert.

Het team welzijn & preventie

De stedelijke dienst welzijn & preventie wordt geleid door Wies Geerts.   Zij coördineert de opdrachten van 12 medewerkers, waaronder 6 gemeenschapswachten. De dienst welzijn voert het sociale beleid van de stad dat niet tot het beleid van het OCMW behoort: de vrijetijdspas en de subsidies voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.   Zij zijn ook het aanspreekpunt voor de woonwagenterreinen van de stad. Het luik “preventie” voert preventieprojecten uit rond criminaliteit, sociale overlast, druggerelateerde criminaliteit, ziekte en gezondheid. Ook de gemeenschapswachten maken deel uit van deze dienst, maar zij verhuizen niet mee, omdat hun uitvalsbasis het stadscentrum is.  Deze collega’s houden zich bezig met de preventie van parkeerproblemen, fietsdiefstallen en gauwdiefstallen in de Herentalse straten en de verkeersveiligheid rond scholen.

Het team telt ook nog de huisbewaarder van de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard.  Hij voert kleine klussen en groenonderhoud.  De preventiedienst werkt samen met ruim 60 buurtvrijwilligers, die de omgeving leefbaar en net houden. De coördinator alternatieve straffen volgt de werkstraffen op die door de rechtbank worden uitgesproken. Hiervoor werkt de dienst samen met openbare besturen en vzw’s uit de omgeving van Herentals. De dienst werkstraffen krijgt zijn taken van het justitiehuis Turnhout, de algemene coördinator van het project werkstraffen.

Pensioenen en subsidies voor personen met een handicap hoorden tot nog toe tot het werkterrein van de stedelijke dienst welzijn.  Omdat dit een eerstelijnsdienst is, wordt deze dienstverlening niet mee verhuisd naar Nederrij 115.  Dit pand is immers niet goed toegankelijk voor minder mobiele personen.  Administratief medewerker Rosette Cloots blijft deze dienstverlening  daarom verzekeren vanuit het Stadsloket.   Vanaf 2017 verhuist deze dienstverlening mee naar het nieuwe dienstencentrum aan de Augustijnenlaan, op de site Sancta Maria die het OCMW momenteel aan het verbouwen is.

Team groepswerk De Link

Team groepswerk De Link bestaat uit 5 groepswerkers en wordt geleid door coördinator lokaal sociaal beleid Sabine Ruts. De Link doet aan projectwerking.  Dat wil zeggen dat zij geen vaste opdrachten hebben, maar hun werking enten op (wisselende) maatschappelijke noden.  Om te weten waar de noden en behoeften van onze doelgroep  - maatschappelijk zwakkere personen - liggen, wordt er constant overleg gepleegd met de sociale dienst van het OCMW en met andere organisaties die zich inzetten voor (kans)armen.   Op die manier zijn deze projecten opgestart:

  • cursussen over budgetteren:we leren de cursisten hoe ze moeten omgaan met hun inkomen, facturen, hoe ze met weinig geld meer kunnen doen, hoe ze weerbaarder kunnen worden
  • cursussen over slim omgaan met energie: energie besparen met kleine ingrepen zoals een waterbesparende douchekop aanschaffen
  • opbouwwerk in de wijk Diependaal met aparte werking voor jongeren.De buurtwerker en jongerenwerker doen dit in nauwe samenwerking met de Vriendengroep Diependaal
  • uitbating Kringkruidenier:dit is een sociale kruidenier in campus Spiegelfabriek die kwaliteitsvolle voedingswaren en verbruiksproducten verkoopt die via de gewone winkels niet (meer) worden verkocht. Deze producten zijn heel goedkoop.Sommige “gewone” basisproducten kosten voor solidaire klanten iets meer dan in een gewone winkel; sociale klanten betalen minder mits ze doorverwezen worden.In de Kringkruidenier worden ook gratis voedselbedelingen georganiseerd
  • De Cirkel is een laagdrempelige ontmoetingsplek in campus Spiegelfabriek waar iedereen kan langskomen voor een babbel.De bedoeling is dat mensen uit hun isolement geraken en dat ze hier mee kunnen ontdekken welke talenten en dromen ze hebben, en hoe ze die kunnen verwezenlijken. Er is altijd een groepswerker aanwezig zodat mensen op een professionele manier kunnen worden begeleid.De Link organiseert in De Cirkel regelmatig activiteiten en cursussen.Dat geeft mensen de kans om op een creatieve en toffe manier sociale contacten te leggen
  • in openbaar computerlokaal ‘t Peeseeke kan iedereen initiatiecursussen computer komen volgen.Er blijven immers nog heel veel mensen digibeet.De lesgevers zijn vrijwilligers. Ook ‘t Peeseeke is gevestigd in campus Spiegelfabriek.

Den babbelhoek

Den Babbelhoek heeft ook zijn stek in Nederrij 115 en dat blijft zo.  Elke dinsdag komen een aantal vrijwilligers hier babbelen met anderstaligen die in Herentals wonen.  Het is geen cursus Nederlands, maar een gezellige groep waar kan worden gebabbeld over vanalles en nog wat en waar sociale contacten worden gelegd.  www.denbabbelhoek.be