Zero-toleranceverkeersweek

De lokale politie Neteland houdt van 27 november tot 3 december een zero-toleranceverkeersweek. De politie houdt deze in de vijf gemeenten van de politiezone intensief toezicht op allerlei verkeersinbreuken, zoals parkeerovertredingen, gordeldracht, het gebruik van fietsverlichting en snelheidsovertredingen op invalswegen. Daarnaast nemen ze ook het retributieparkeren extra onder handen. Parkeren zonder parkeerticket, parkeerschijf of bewonerskaart in een blauwe zone levert al vlug een retributie op van 25 euro.

Het verminderen van verkeersonveiligheid is een prioriteit voor de politie. Verkeersinbreuken vormen een gevaar voor de andere weggebruikers. Hierbij denkt de politie aan foutparkeerders waardoor voetgangers over de rijbaan moeten of gsm-gebruik achter het stuur waardoor men onoplettend is.

Met deze actie wil de politie de weggebruikers erop wijzen dat verkeersonveilig gedrag niet getolereerd wordt.