Werken in Olenseweg

Op dinsdag 22 en woensdag 23 september zijn er werkzaamheden aan nutsleidingen in de Olenseweg aan huisnummer 11. De werken kunnen voor verkeershinder zorgen.

Fietsers en voetgangers kunnen via een sas passeren. Er staan tijdelijke verkeerslichten zodat het gemotoriseerd verkeer beurtelings kan passeren.