Werken nutsmaatschappijen in Atealaan

Van 23 april tot en met 25 mei 2018 voeren nutsmaatschappijen werkzaamheden uit in de berm en het fietspad van de Atealaan.

Daarom geldt in de Atealaan enkelrichting voor het verkeer van de Moerbroek. Voor het verkeer van de Diamantstraat is er een plaatselijke omleiding.

De werken kunnen verkeershinder met zich meebrengen en de duurtijd is afhankelijk van weers- en onvoorziene omstandigheden.