Wereldkalenders voor lagere scholen

Het stadsbestuur en de Derdewereldraad schenken Wereldkalenders en abonnementen op het tijdschrift Wereldreis aan de lagere scholen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. De kalender en het tijdschrift zijn uitgaven van 11.11.11 en laten de kinderen op een aangepaste manier een reis door de wereld maken zodat ze zich bewust worden van het bestaan van de derde wereld. 

Wereldreis 11.11.11