Week van de Duurzame Gemeente

Op 25 september viert de hele wereld de vierde verjaardag van de ondertekening van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Dat is een langetermijnagenda met zeventien doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's) genoemd.
 
Om deze verjaardag te vieren doet Herentals, samen met meer dan zestig andere Vlaamse steden en gemeenten, opnieuw mee aan de Week van de Duurzame Gemeente.
 
Van 18 tot 25 september hangen we de SDG-vlag uit aan de Lakenhal en zetten we onze eigen Duurzame Helden in de kijker met een fotoreportage in de bibliotheek van Herentals. De toegang is gratis.
Week van de Duurzame Gemeente