Weegbrug op recyclagepark is stuk

Update - 14 uur

De weegbrug is gemaakt. U kunt opnieuw groenafval en grof huisvuil naar het recyclagepark brengen.

Oorspronkelijk bericht

De weegbrug op het recyclagepark is stuk. Hierdoor kunt u geen betalend afval afleveren. Het gaat om:

  • Groenafval
  • Grof huisvuil
  • Autobanden

U kunt ook geen compost aankopen.

Zodra de weegbrug hersteld is, kunt u opnieuw langskomen. We laten dat via de website weten.