Wateroverlast juli 2021 erkend als ramp

Gepost op dinsdag 11 januari 2022

De Vlaamse Regering heeft de overvloedige regenval van 14 tot 16 juli vorig jaar op het grondgebied van onze stad erkend als ramp. Wie schade leed door die regenval kan tot 31 maart 2022 een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Doe dat bij voorkeur via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dat is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien bent u er zeker van dat uw aanvraag tijdig, correct en volledig indient. U vindt het e-loket via https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/wateroverlast-midden-juli-2021.

Een schriftelijk aanvraagformulier kunt u downloaden van https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen. Bezorg het ingevulde formulier uiterlijk op 31 maart 2022 aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of stuur het per post naar Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar op het nummer 02-553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be