Wadi beschermt Kleerroos tegen wateroverlast

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een wadi aan te leggen in Kleerroos. Tijdens de zeer zware regenbuien van eind mei en begin juni bleek dat het bufferbekken in Kleerroos het regenwater niet kon verwerken. Als noodmaatregel maakte de stad een sleuf van het bufferbekken naar het terrein van Eigen Haard. Sindsdien heeft Kleerroos beduidend minder te kampen met wateroverlast. Daarom wil de stad deze noodoverlaat definitief maken. De gemaakte sleuf wordt aangelegd als een wadi en ingezaaid met gras.