Vrouwenkoor Idem Dito lid van de Herentalse cultuurraad

Het college van burgemeester en schepenen erkent Idem Dito als Herentalse cultuurvereniging. De cultuurraad verleende positief advies.

Het vrouwenkoor ontstond in 2005 en telt een 25-tal leden. Zij repeteren wekelijks, organiseren jaarlijks een groot concert in cultuurcentrum ’t Schaliken en nemen daarnaast ook deel aan een aantal andere activiteiten.

Als lid van de cultuurraad kan Idem Dito nu aanspraak maken op subsidies van de stad.

www.idem-dito.be