Voorbereidende werkzaamheden fietspaden Poederleeseweg

In het kader van het fietspadendossier langs de Poederleeseweg worden er vanaf woensdag 13 tot en met vrijdag 15 mei proefsleuven uitgevoerd om de exacte locatie van de ondergrondse nutsleidingen te kennen. Er worden aan elke kant van de rijweg 9 proefsleuven uitgevoerd.

 • Kant van de even huisnummers
  • De proefsleuven worden opengelegd over de ganse breedte van de berm.
  • Er worden loopplanken over de proefsleuven gelegd zodat voetgangers steeds kunnen blijven passeren.
 • Kant van de oneven huisnummers
  • De proefsleuven worden opengelegd over de ganse breedte van de berm.
  • Ook het fietspad wordt plaatselijk opgebroken (omdat de leiding van Air Liquide zich onder het fietspad bevindt).
  • Fietsers en voetgangers worden plaatselijk omgeleid over de rijweg.  Voor het gemotoriseerd verkeer geldt er ‘beurtelings verkeer’.

De stad bekijkt ondertussen met het studiebureau wanneer en op welke manier we een bewonersoverleg kunnen organiseren over de huidige stand van zaken van het fietspadendossier.  Mogelijk wordt deze communicatie verplaatst naar het najaar van 2020.