Vijftig jaar jeugdraad

In 2017 laat de Herentalse jeugdraad voor het vijftigste jaar zijn stem horen. Tijdens die vijftig jaren zetten verschillende geëngageerde mensen zich vrijwillig in om het Herentalse jeugdwerk vorm te geven. De jeugdraad ontstond als een samenwerking tussen de lokale jeugdverenigingen en werd al snel het klankbord van de Herentalse jongeren. Ze groeide uiteindelijk uit tot een erkende adviesraad die vandaag nog steeds actief de belangen van kinderen en jongeren behartigt. 

Het college van burgemeester en schepenen erkent de jarenlange inzet en engagementen die vrijwilligers van de jeugdraad gedurende vijftig jaar leverden om het Herentalse jeugdwerk op de kaart te zetten. Daarom ontvangt het stadsbestuur de jeugdraad op een officiële receptie. Deze vindt plaats op vrijdag 19 mei in de Lakenhal.

Jeugdraad Herentals