Vernieuwing van asfaltwegen

Het stadsbestuur laat verschillende asfaltwegen vernieuwen. De werkzaamheden vinden plaats van 29 juni tot 10 juli. De aannemer start telkens om 7 uur 's ochtends en doet er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken.

Planning

Olympiadelaan (rotonde)
 
 • Maandag 29 juni 2020: affrezen van verharding
 • Dinsdag 30 juni 2020: aanbrengen nieuwe asfaltverharding
 • Omleiding via Poederleeseweg-Nederrij 
Ekelstraat (tussen Vogelzang en Kleine Ekelstraat)
 
 • Woensdag 1 juli 2020: affrezen van verharding
 • Donderdag 2 juli 2020: aanbrengen nieuwe asfaltverharding
 • Plaatselijke omleiding
Watervoort (huisnummers 61 en 63)
 
 • Vrijdag 3 juli 2020: aanbrengen nieuwe asfaltverharding
 • Plaatselijke omleiding
Herenthoutseweg (huisnummers 85 en 87)
 
 • Maandag 6 en dinsdag 7 juli 2020: affrezen van verharding, aanbrengen nieuwe asfaltverharding en op hoogte brengen van enkele kolken
 • Plaatselijke omleiding
Wijngaard (tussen Kapittelbossen en voet- en fietspad)
 
 • Woensdag 8 juli 2020: aanbrengen van nieuwe asfaltverharding
 • Plaatselijke omleiding
Zavelbosstraat (kruispunt aan huisnummer 4/1)
 
 • Donderdag 9 juli 2020: affrezen van verharding en aanbrengen van nieuwe asfaltverharding
 • Plaatselijke omleiding
Kerkstraat (inrit parkeerterrein)
 
 • Vrijdag 10 juli 2020: affrezen van verharding en aanbrengen van nieuwe asfaltverharding
 • plaatselijke omleiding
De aangegeven data kunnen door onverwachte (weers)omstandigheden wijzigen.