Verbod op zwaar vrachtverkeer in Hoogton, Witbos en Verbindingsstraat

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een tonnagebeperking in te voeren in Hoogton, Witbos en de Verbindingsstraat. Voertuigen die in beladen toestand meer wegen dan 3,5 ton mogen niet meer door deze straten rijden, uitgezonderd om te laden en te lossen. Landbouwvoertuigen krijgen wel doorgang.

In andere straten in de omgeving, zoals de Zandhoevestraat, Streepstraat, Broekhoven, Schommestraat en Lankem, geldt reeds enkele jaren een tonnagebeperking. Sinds vorige zomer geldt er ook een tonnagebeberking van 5,5 ton in op de as Noorderwijk-Morkhoven. Het bestuur wil zo het gebruik van sluipwegen beperken en het zwaar verkeer naar de hiervoor bestemde wegen leiden.