Verbod om water op te pompen uit waterlopen

Sinds 4 juni 2020 is het verboden om water te capteren op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen. Het verbod is nodig om het grondwater te beschermen en om droogte tegen te gaan. Het captatieverbod is niet van toepassing op De Aa.

Het capteren van water uit de kanalen blijft toegelaten, zij het enkel op daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op de website www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties.