Verbod om water op te pompen uit waterlopen

De gouverneur heeft op donderdag 18 juli 2019 een nieuw en breder captatieverbod ingesteld. Dit nieuwe captatieverbod komt er na advies van de Vlaamse Droogtecommissie en geldt voor alle waterlopen in de stroomgebieden van de Mark, de Kleine Aa of Weerijsbeek, het Groot Schijn, de Laarse beek, het Antitankkanaal, de Kleine Nete, de Grote Nete (stroomopwaarts samenvloeiing met Kleine Nete), de Vrouwvliet, de Birrebeek, de Zwarte Beek, de Grote Molenbeek en de Autbroekloop. 
 
Het captatieverbod gaat in op 19 juli 2019.
 
In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent onder meer dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.
 
Het capteren van water uit de kanalen blijft toegelaten, zij het enkel op daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op de website www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties.