Veiligere schoolomgeving aan De Wegwijzer

Op vraag van basisschool De Wegwijzer neemt het stadsbestuur maatregelen om de schoolomgeving nog veiliger te maken voor de leerlingen. De stad legt een voetpad en een zebrapad aan in de Rode-Leeuwstraat en een zebrapad in de Sint-Niklaasstraat. Tussen de voetpaden en de straat komen omegabeugels.

Veiligere schoolomgeving basisschool De Wegwijzer