Vaststellen van schade aan landbouwgewassen

Landbouwers die door de weersomstandigheden schade hebben aan landbouwgewassen, kunnen een bezoek van de schattingscommissie aanvragen voor vaststelling van de schade.