Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

De Vlaamse regering keurde de wijziging aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Het gaat om een aanpassing van hoofdstuk 10 over de doelstellingen zwerfvuil tegen 2022 en is een vervolg van de wijziging van 2019.

Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledige Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages kunt u downloaden op de website van Ovam.