Trage Wegen

Trage wegen zijn wegeltjes, paden of verbindingen die in de eerste plaats gebruikt worden door wandelaars en fietsers. Ook voor de schoolgaande jeugd zijn ze als veilige fietsroute interessant. Vaak zijn ze echter weinig bekend, waardoor ze ook weinig gebruikt worden. 

De stad wil daar nu verandering in brengen. Samen met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) maakt de stad een plan op om trage wegen beter bekend te maken. De eerste stap in het project is het in kaart brengen van de vele trage wegen op het grondgebied. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die de gegevens op de kaarten willen aftoetsen aan de situatie op het terrein. Welke wegen zijn er nog? Hoe zien ze er uit en wat maakt ze aangenaam? Kent u nog meer mooie oude paadjes of ziet u mogelijkheden voor nieuwe verbindingen?

Vormingswandeling - 27 november 2016

Om de trage wegen in kaart te brengen is heel wat inventarisatiewerk nodig. De stad en het RLKGN kunnen daarbij uw hulp goed gebruiken. Iedereen is dan ook welkom op de vormingswandeling op zondag 27 november. Tijdens de wandeling van ongeveer 4 kilometer krijgt u meer uitleg over hoe het inventariseren van trage wagen in zijn werk gaat. De wandeling start om 10 uur aan het Dorpsplein in Noorderwijk en eindigt rond 12.30 uur.

Wilt u er graag bij zijn? Geef dan even een seintje aan Charlotte Corthals van het RLKGN via tel. 014-85 25 14 of charlotte.corthals@rlkgn.be.

Infoavond - 3 oktober 2016

De stad en het RLKGN nodigden alle geïnteresseerden vrijblijvend uit voor een infomoment op maandag 3 oktober om 19.30 uur in de Lakenhal. Als u niet op de infoavond aanwezig kon zijn, dan kunt u ook bellen of mailen voor meer informatie of om u aan te melden als vrijwilliger.

Meer informatie

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
Charlotte Corthals
tel. 014-85 25 14
charlotte.corthals@rlkgn.be

Begijnenvest Herentals